Argentina hledá nové cesty úpravy a distribuce pitné vody

Argentina stále bojuje s palčivými problémy zásobování pitnou vodou, jako jsou únik z distribuční sítě či zápach a nepříjemné zabarvení vody.

Ve venkovských oblastech v suché severní části země stále miliony lidí spoléhají na vrtané či kopané studny jako zdroj pitné vody. Zemi chybí moderní technologie, hledá pomoc v zahraničí a naskýtají se tak nové příležitosti také pro české vodohospodářské firmy.

Argentina má 27. největší vodní rezervoár na světě, ale i tak zde žije kolem čtyř milionů obyvatel, kteří nemají přístup ke zdravotně nezávadné vodě v okolí svého bydliště. Situace je zdaleka nejhorší na severu země, kde až 75 % původních obyvatel nemá přístup k bezpečnému vodnímu zdroji.

Kvalita dodávané vody ve městech je obecně považována za přiměřenou. Odhaduje se, že více než 90 % domácností dostává pitnou vodu v souladu s normami veřejného zdraví. Existují však strukturální problémy (především v aglomeraci Buenos Aires), které je třeba řešit.

Objevuje se zápach, zabarvení či nepříjemná chuť vody (ačkoliv jde spíše o sezónní záležitost), podle distributorů není ovlivněna její pitelnost. Důvodem jsou změny složení vody v řece La Plata. Uživatelé se však většinou rozhodují pro vodu balenou.

Kontaminace i úniky vody

Dalším problémem jsou kontaminace. Povodí řeky Matanza-Riachuelo v Buenos Aires je jednou z nejvíce znečištěných řek na světě kvůli odpadním vodám, které se sem dostávají z koželužských a chemických závodů, jakož i z kanalizace a kvůli pevnému odpadu.

Další kontaminovanou oblastí je přehrada San Roque a řeka Suquía, která poskytuje pitnou vodu městu Córdoba. Jedná se o řeku znečištěnou agrochemikáliemi, jako je glyfosát (používá se k pěstování sóji), dále arsenem či olovem. Palčivým problémem, který je třeba vyřešit, je také ztráta vody kvůli nekvalitnímu potrubí.

Existuje několik odvětví, kde by česká řešení a technologie mohly být úspěšné a které argentinská administrativa dlouhodobě poptává. Mezi ně patří technologie vedoucí k zamezení úniku pitné vody z distribuční sítě, řešení zápachu anebo zabarvení pitné vod, technologie zabývající se přístupem k pitné vodě z vodonosných vrstev (zejména venkovské oblasti v severní Argentině), čištění odpadních vod.

V orientaci mohou pomoci i odkazy na argentinské firmy a instituce odpovědné za sanitaci, čištění a distribuci:

  • AYSA – největší distributor pitné vody v zemi
  • ENOHSA – Národní agentura úpraven vody
  • ORSEP – Regulační orgán pro bezpečnost přehrad
  • INA – Národní vodní institut
  • ACUMAR – Povodí řeky Matanza-Riachuelo
  • COREBE – Národní komise řeky Bermejo
Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina). Autor: Radek Hovorka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme