Argentinské tango se zatím naučilo tančit jen několik českých firem

V oblasti zemědělství nedokáží české podniky konkurovat nabídce množství ani cen plodin, šancí jsou ale agrární stroje a technologie. Do budoucna může být příležitostí také rozsáhlá obnova argentinské dopravní infrastruktury.Argentina je druhým nejvýznamnějším partnerem českých firem v Jižní Americe. Uspět na tamním trhu je v současné době pro tuzemské podniky obtížnější kvůli protekcionistickým opatřením, ale i zhoršené kondici ekonomiky. Původní odhady růstu na rok 2014  byly nedávno revidovány ze 4,9 na 3 procenta. Přičemž země již jen vzpomíná na růst ve výši 8,9 procent z roku 2011.

Především je však argentinský trh velice náročný. Země s více než 40 miliony obyvatel, která jako jediný stát světa pokrývá všechna klimatická pásma, je atraktivní pro největší globální společnosti.  Bohaté zásoby nerostných surovin, z nichž stříbro dalo v minulosti zemi jméno, dělají ze země možný cíl pro české exportéry v oblasti strojů a technologií pro důlní těžbu

Vedle subdodávek pro energetický průmysl je velký potenciál pro tuzemské firmy také v dopravní infrastruktuře. Jednak silniční vozidla, ale také dodávky pro železnici, kterou čeká privatizace, nebo městskou infrastrukturu. V této oblasti se prosadila například prostějovská společnost DT – výhybkárna a strojírna, která se již několik let podílí na opravách a rozvoji metra v Buenos Aires, jehož tradice sahá až do roku 1913.

Tropický trumf české pivo nepřebije

Argentina CaminitoK zajímavým oborům patří také zemědělské stroje, které země ze dvou třetin dováží. Tato oblast je přitom šancí pro české firmy nejen v Argentině, ale v Latinské Americe jako takové.

„Nemáme ambici konkurovat místním farmářům v produkci masa, obilovin a dalších komodit, což by ostatně nebylo ani cenově reálné, ale chceme využít plánů rozvoje hospodářství většiny latinskoamerických států, ve kterých představují modernizace a inovace přední priority,“ upozorňuje náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková. 

Schodek ve vzájemném zemědělském obchodu se zeměmi jako je Argentina, ale i Brazílie, Kolumbie, Ekvádor či Venezuela, je podle ní dán nabídkou produktů, kterým Česká republika nedokáže konkurovat, tedy tropického ovoce. Opačným směrem proudí především vyhlášené české pivo, chmel, slad, pektiny a kolagenní střívka.

Nejvýznamnějším vývozním artiklem České republiky na argentinský trh jsou v současnosti informační technologie. Jejich podíl na celkovém českém vývozu do země představuje téměř padesát procent. V Argentině zaměstnává toto odvětví téměř sedmdesát tisíc kvalifikovaných pracovníků ve zhruba tisícovce firem s obratem přibližně tři miliardy dolarů. Sektor by měl i do budoucna růst, a to i díky podpoře rozšiřování optických linek v rámci celostátního programu Argentina Conectada, stejně jako rozšiřováním 3G mobilní sítě a ADSL internetu.

Tuzemské firmy se mohou podílet také na rostoucím sektoru obnovitelných zdrojů. V současnosti zajišťují výrobu přibližně devadesáti procent elektrické energie vodní a tepelné elektrárny, do budoucna má však velký potenciál především větrná energie, která by mohla do roku 2020 dosáhnout až patnáctiprocentní podíl na energetickém mixu. Země je rovněž mezi největšími producenty bionafty na světě, v současné době jí patří čtvrtá příčka.

Český export má podpořit nová kancelář

Argentinské tango„Argentina je vyspělý průmyslově-zemědělský stát s kvalitním školstvím, jadernou energetikou s reaktory vlastní konstrukce, vlastním kosmickým programem a se světovými zásobami bonitní orné půdy,“ říká Milan Harmáček, vedoucí zahraniční kanceláře Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechTrade v Buenos Aires. Kancelář byla zřízena v loňském  roce, aby pomohla lépe využít podceňovaný potenciál této země pro české podniky. 

Argentina vyváží především sojové boby a výrobky z nich, ropu a zemní plyn, automobily, kukuřici, pšenici. Největší část své produkce vyváží do Brazílie (20,4 %), Chile (6,3 % ), Číny (6,2 %) a USA (5,1 %). Celkový objem exportu loni dosáhl 85,1 miliard dolarů.

Do země se dováží především kovoobráběcí stroje,  výrobky z ocele, zemědělské stroje, elektrická zařízení, automobilové díly, letadla a součástky pro ně. V loňském roce dovážela Argentina nejvíce zboží z Brazílie (26,1 %), Číny (14,5 %), USA (12,4 %), Německa (12,4 %) a Mexika (5,42 %). Celkový objem dovozu loni dosáhl 71,3 miliard dolarů.

Vývoj ekonomiky bude negativní

Hrubý domácí produkt Argentiny dosáhl v roce 2013 hodnoty 771 miliard dolarů, HDP na obyvatele bylo 18 600 dolarů, zatímco v České republice je 26 300 dolarů. Argentina má rating CCC+/C od S&P, případně Caa1 od Moody’s. Obě agentury předpovídají tamní ekonomice negativní vývoj. Především kvůli státním zásahům do ekonomiky, včetně omezování dovozu, které se projevují odlivem zahraničního kapitálu a vysokou inflací.


Do České republiky se z Argentiny vyváží především vlna, citrony a limety, olejnatá semena, arašídy, kukuřice, hovězí maso, čerstvé hrozny, bionafta a skříně pro převodovky. České firmy vyvážejí do země hlavně mobilní telefony, klimatizační zařízení, nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn, kompresory používané v chladicích zařízeních, cigaretový papír, výrobky z plastů, tlumiče výfuků a výfukových potrubí, izolační materiály a hutnické výrobky. Česká republika loni vyvezla do Argentiny zboží za 98,5 milionů dolarů a dovezla zboží za 47,3 miliony dolarů.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí

Doporučujeme