Argentinští těžaři mohou využít globální poptávku po lithiu a mědi

V souvislosti s globálním trendem přechodu na zelenou energetiku a dopravu má Argentina unikátní pozici k tomu, aby využila měnící se poptávku po nerostných surovinách.

Zraky se upínají především k lithiu a mědi. V souvislosti s dluhovými závazky je těžební sektor pro zemi důležitým zdrojem příjmů.

Ilustrační fotografie

Investování v Argentině má sice určité výhody, ale společnosti musejí počítat také s vysokou inflací, politickou nejistotou a složitými devizovými pravidly, která vyžadují rozsáhlé znalosti právního rámce. 75 % plochy perspektivních oblastí v zemi zůstává neprozkoumaných. Těžební činnost je tedy v Argentině stále na začátku, což znamená významnou příležitost pro aktivitu firem v rámci stávajících i nových těžebních projektů.

Těžba kovů se v Argentině zaměřuje především na zlato, stříbro, měď, olovo či zinek. Podle ministerstva hornictví Argentiny je ke dnešnímu dni aktivních 87 těžařských projektů spojených se vzácnými kovy, a to v různých fázích realizace. Pro letošní rok se odhaduje, že by mohly být vyvezeny kovy v hodnotě 4 miliardy amerických dolarů.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

To však zdaleka nedosahuje potenciálu tohoto odvětví. Například Chile v roce 2021 vyvezlo vzácné kovy v hodnotě 57,8 miliardy USD. Politická a hospodářská nestabilita, inflace, omezování směnných kurzů a nedostatečná infrastruktura jsou hlavními důvody, které zpozdily rozvoj tohoto odvětví.

Největší naděje: měď a lithium

V nejbližším období se bude v Argentině rozvíjet především těžba mědi. V různých fázích rozvoje se nachází osm megaprojektů v pěti provinciích, jejichž výstavba si v příštích několika letech vyžádá investice ve výši více než 22 miliard USD a umožní zvýšit vývoz tohoto kovu na více než 11 miliard USD ročně. Zásoby mědi se nacházejí na severozápadě a dosahují přibližně 1 miliardy tun, což představuje 40 % světových zásob. Celosvětová poptávka po mědi se bude se zvyšovat v důsledku přechodu na elektrické dopravní prostředky.

Argentina je též třetím největším producentem lithia na světě, přičemž v provozu jsou dva projekty, které představují 16 % světové produkce. Kromě toho se realizují dva projekty na rozšíření těžby a tři další jsou v pokročilé fázi průzkumu. V příštích letech by se tak vývoz mohl zvýšit pětkrát, či dokonce sedmkrát. Jen do roku 2025 se v oblasti lithia očekávají investice v hodnotě 5 miliard USD. Země má velký potenciál stát se nejdůležitějším vývozcem lithia – taktéž důležitého pro elektromobilitu – na světě.

Ilustrační fotografie

Vlastníky jsou provincie

Argentinská ústava stanovuje, že provincie jsou původním vlastníkem přírodních zdrojů na svém území, a proto jsou samotné doly majetkem provincií, které udělují koncese na jejich využívání. Těžební činnost má zvláštní režim podpory na národní úrovni, který jednotlivé provincie dodržují.

Zákon o důlních investicích zaručuje 0% sazbu na dovoz investičních statků (zařízení, náhradní díly), vstupů nezbytných pro provoz, jakož i dvojí odpočet daně z příjmu na výdaje na průzkum, zrychlené vrácení DPH, tříletý zrychlený režim odpisů, a zavádí 3% strop pro provinční licenční poplatky.

Je nezbytné podotknout, že Argentina se aktuálně nachází na hranici ekonomického rozvratu. Těžební projekty nevyužívají místní financování, ale externí kapitál, takže zvýšení úrokových sazeb argentinského pesa na ně nemá významný vliv. Ovlivňuje místní dodavatele. Těžební společnosti však musí své příjmy z vývozu přepočítávat podle oficiálního kurzu dolaru, který v posledních 18 měsících zaostává za inflací.

Pro české firmy není Argentina neznámou a v minulosti již dodávaly například řešení pro přepravu hornin. Aktivní zde byla i společnost zaměřující se na vysoce moderní přístroje zkoumající složení a vlastnosti získaného produktu. V roce 2019 se uskutečnila podnikatelská mise zahrnující české firmy těžařského průmyslu. Firmy se mohou uplatnit také jako subdodavatelé velkých (kanadských, čínských, britských) investorů, kteří zde aktivity teprve rozvíjí (Lundin Mining, Randgold Resources, Glencore, McEwen Mining apod.).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina). Autor: Radek Hovorka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme