Arménie láká na IT sektor, nabízí daňové úlevy a extra podporu

Sektor informačních a komunikačních technologií (ICT) v Arménii vzkvétá. Země se snaží boom celého odvětví podpořit. Arménská vláda určila odvětví informačních technologií za prioritní sektor hospodářského rozvoje už v roce 2000.

IT sektor vykazuje neustálý rozvoj a zejména v posledních letech zaznamenává dvouciferné roční tempo růstu. V roce 2021 došlo k 17,8% reálnému nárůstu produkce v oblasti informačních technologií, což je oproti celé ekonomice trojnásobné tempo. Letos došlo ve srovnání s rokem 2021 k 50% nárůstu počtu registrovaných pracovních míst v tomto odvětví. Vláda očekává, že jen počet softwarových vývojářů do roku 2025 vzroste na 30 tisíc.

Ilustrační fotografie

Arménie navíc nabízí investorům a firmám v IT sektoru řadu výhod. Například samotné založení IT společnosti je poměrně jednoduchý postup. Náklady na podnikání jsou velmi nízké, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že na trhu lze najít kvalifikovanou pracovní sílu s nižšími náklady než v jiných zemích (zejména v EU a USA).

Kromě toho jsou nízké i poplatky za komunální služby, registraci společnosti a různé počáteční náklady. Splacený kapitál společnosti může činit pouhý 1 USD. Za registraci nebo obnovení registrace společnosti se neplatí žádné poplatky. Neaktivní (spící) společnosti neplatí daně a nepodávají daňová přiznání. Požadavky na dodržování předpisů jsou sníženy na minimum. Neexistují například žádné požadavky na povinný pronájem kanceláře nebo najímání místních zaměstnanců a podobně.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Daň může klesnout až na nulu

Další výhodou je, že nově registrované IT společnosti mohou využívat daňové prázdniny a daňové úlevy. Nulový daňový status mají mikropodniky, společnosti působící ve volných ekonomických zónách, průmyslových zónách, jakož i v některých příhraničních městech a obcích. Ostatní malé podniky s ročním obratem nižším než 240 tisíc USD podléhají dani z obratu (z prodeje) ve výši pouze 1,5–5 %.

Dividendy jsou obecně zdaňovány 5 %, ale tato sazba může být nižší díky několika smlouvám o zamezení dvojího zdanění, které Arménie podepsala. Od roku 2015 platí daňové úlevy poskytované IT společnostem, které je osvobozují od placení daně z příjmu.

Arménská vláda přijala v březnu 2022 speciální program státní podpory v oblasti informačních technologií. Tento program do února 2023 poskytuje svým příjemcům 50 % daně z příjmu fyzických osob sražené zaměstnancům IT společností.

Nedávno přijala vláda další rozhodnutí o poskytnutí podpory ve výši 10 miliard dramů (přibližně 24 milionů eur) sektoru IT. Důvodem je skutečnost, že v důsledku vnějších faktorů arménský dram razantně posílil vůči zahraničním měnám (USD a EUR) a příjmy společností z IT sektoru, získané z exportu, se tak v dramovém vyjádření snížily. V nejbližší době se očekává realizace několika dalších podpůrných programů.

Ilustrační fotografie

Vysoká kvalita za nízkou cenu

Podle arménských údajů je v IT sektoru zaměstnáno přibližně 20 tisíc lidí, z toho pouze asi 1 % ve veřejném sektoru. Arménskému trhu IT dominují především vysoce kvalifikovaní vývojáři softwaru. Většina IT specialistů má vzdělání v přírodovědných, technických, matematických a inženýrských oborech.

V Arménii jsou přítomny světové IT a technologické společnosti, jako jsou například Microsoft, Vmware, Synopsys a další. Tyto společnosti již mají v Arménii své pobočky, a to proto, že Arménie má obrovský potenciál v oblasti špičkových technologií. Kromě toho známé mezinárodní společnosti zaměstnávají arménské IT specialisty na dálku a velmi často outsourcují svá IT oddělení do Arménie, a to z důvodu vedoucího postavení tohoto odvětví v regionu a vysoké kvality za relativně nízkou cenu.

IT sektor je považován za jeden z nejlépe placených sektorů na arménském trhu práce. Průměrný plat IT odborníka v soukromém sektoru se pohybuje kolem 700 tisíc AMD, což je přibližně 1600 eur. Přesto je v porovnání s ostatními zeměmi práce v arménském IT sektoru levnější za poskytovanou kvalitu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jerevanu (Arménie). Autorka: Sabina Nováková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Arménie | Asie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme