Asociace ABSL: Náklady už nejsou argumentem

Expertní a podnikové služby jsou velmi dynamickým sektorem české ekonomiky. České kanceláře se tak podílejí na globálním úspěchu velkých hráčů.

V čem jsou české přednosti? A které z trendů se týkají i malých a středních podniků? O tom s Jonathanem Appletonem, ředitelem asociace ABSL, která v České republice sdružuje centra podnikových, IT a zákaznických služeb.

Ilustrační fotografie

Segment podnikových služeb v Česku dynamicky roste – v čem vidíte příčinu toho, že si globální firmy oblíbily české prostředí?

Na počátku, tedy před nějakými 10 až 15 lety, byly hlavním důvodem zejména nižší mzdové i jiné náklady. To už teď ale nutně neplatí. Důležité je, že dokážeme nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu, inovační prostředí, stabilitu, dobrou polohu v centru Evropy a kvalitní infrastrukturu.

Firmy, které do České republiky přišly kvůli nákladům, zde zůstávají a rozšiřují svůj záběr pro kvalitu, kterou tady našly. A přicházejí i firmy nové, a to i přesto, že čistě z hlediska cen již mnohým zemím konkurovat nedokážeme. Myslím, že nyní více než kdy dříve je důležitým argumentem i naše členství v Evropské unii a NATO.

Jak se segment podnikových služeb mění? Jsou viditelné některé trendy?

Obor se skutečně za dobu své existence výrazně změnil. Nabral inovační směr. Původně totiž firmy zakládaly centra podnikových služeb s trochu jiným záměrem než dnes. Chtěly zde vybudovat své základy, jednotky, které by zpracovávaly účetnictví a poskytovaly IT podporu a další činnosti, které nejsou na první pohled vidět, ale bez kterých se žádná firma neobejde. Podobně jako dům bez svých základů.

Postupem času se však ukázalo, že právě prostřednictvím těchto činností pracovníci center dokonale vidí do způsobu fungování svých mateřských firem, a nejlépe proto chápou, co a jak by se mělo změnit, aby se jejich fungování zefektivnilo. A tak se ze základů postupně staly mozkem a centrem inovací, fungují jako znalostní centra, poskytují přidanou hodnotu a podílí se na digitalizaci a dalších transformačních procesech. K nejrychleji rostoucím oblastem tak v současnosti patří datová analytika, IT a výzkum a vývoj.

Jonathan Appleton | Foto: archiv ABSL

Prim v segmentu i v Česku hrají nadnárodní korporace – jak se mezi nimi vede ryze českým firmám?

Určitě velmi dobře. I mezi našimi členy máme velmi úspěšné české společnosti, které se vydaly cestou centralizace a digitalizace a mnohé díky tomu perfektně zvládly i expanzi na zahraniční trhy. Jmenovat lze například Avast či Rohlík.cz, k úspěšným patří i Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

I když v oboru působí zejména nadnárodní firmy, neznamená to, že by o tento model fungování neměly zájem i české společnosti. Naopak. Z přínosů centralizace a digitalizace profitují ve stále větší míře i větší české společnosti s více pobočkami.

Pro jaký typ či velikost firmy má smysl se o podnikové služby zajímat?

Český trh podnikových služeb zahrnuje například společnosti Siemens, Novartis, Sony, Johnson & Johnson, Bluelink, Lufthansa, SAP Services, Comdata – na první pohled je vidět, že se jedná o společnosti působící v mnoha oborech, od cestovního ruchu přes farmacii a těžební stroje až po IT a poradenství.

Vlastně by se dalo říct, že už ani nejde o to, ve kterém segmentu firmy působí, koncový produkt či služba totiž nejsou tak důležité jako procesy, které k nim vedou. Smysl tento model má prakticky pro každou firmu, která funguje ve více pobočkách.

Vzhledem k tomu, že vaši členové pracují pro lídry trhu, můžete vidět v širokém rámci patrně veškeré vlivy, které mění současnou ekonomiku a svět podnikání a kterým se nevyhnou ani jiné podniky. Které považujete za zásadní a proč?

V první řadě je to digitalizace. Katalyzátor tu sehrála pandemie, ta ukázala v jasném světle, jak moc důležitá digitalizace je. Obory, které dokázaly ze dne na den fungovat i v digitálním prostředí, nebyly nijak omezeny pandemickými opatřeními.

Náš obor díky tomu dokonce i v obou pandemických letech rostl, rozšiřoval svůj záběr a přebíral objemy práce od asijských center, která nedokázala, tak jako my, svým lidem zajistit možnost práce z domova.

Ilustrační fotografie

Myslím, že právě odolnost vůči krizím a schopnost fungovat v plně digitálním prostředí a přinášet inovace do všech oblastí podnikání dává našemu oboru potenciál proměnit Českou republiku z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní silou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Jsme přesvědčeni o tom, že do roku 2025 se obor zařadí mezi nejdůležitější sektory české ekonomiky, a to jak z hlediska zaměstnanosti, tak i ekonomické výkonnosti. Předpokládáme, že v tu dobu bude ve více než 500 centrech podnikových, inovačních a IT služeb v České republice pracovat již 200 tisíc zaměstnanců.

Jak si tváří v tvář těmto vlivům stojí česká ekonomika?

Cílem budoucího zaměření české ekonomiky je snížit její zranitelnost a zvýšit její konkurenceschopnost. Jsem si jist, že v tom ji může náš obor podpořit. Naše asociace je členem Hospodářské komory a společně s ní má možnost se zúčastnit diskuzí o podnikatelském prostředí a potřebách byznysu v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Chceme představit nejen náš obor a hlavní pilíře jeho úspěchu, ale i slabá místa, která je potřeba podpořit, abychom nerostli jen my, ale celá ekonomika. Patří k nim v prvé řadě podpora vzdělávání v matematice, technických oborech a jazycích, intenzivnější digitalizace státní správy a zjednodušení administrativy při zaměstnávání expertů z ciziny.

Zároveň je z našeho pohledu zcela klíčové zůstat členem EU. Pokud by Česká republika nebyla členem EU a neměla by přístup na evropský trh, český sektor podnikových služeb by během několika let přestal prakticky existovat. Nadnárodní firmy by velice rychle přemístily svá centra do jiných evropských zemí.

Tento scénář je dnes velice dobře vidět v Anglii, kde velká část finančních institucí přemísťuje svá centra podnikových služeb i centrály do kontinentální Evropy. Podobný scénář by pak čekal i další obory.

Ilustrační fotografie

Asociace ABSL

Association of Business Service Leaders je přední členská organizace, která zastupuje odvětví podnikových služeb v České republice. ABSL je platformou pro aktivní a srozumitelný dialog, sdílení znalostí a hladší spolupráci v rámci sektoru podnikových služeb.

Zastupuje segment jako celek a hájí jeho zájmy s cílem vytvořit lepší podnikatelské prostředí pro členy a zajistit tak udržitelný a dlouhodobý rozvoj celého odvětví. Podnikové služby zahrnují servis v oblastech podnikových procesů, jimiž jsou typicky finance, personalistika, IT, komunikace, marketing, podpora zákazníků či vývoj a výzkum.

Převzato z časopisu Komora. Autorka: Valerie Saara

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod | Služby | Software a ICT služby

Doporučujeme