Astrofyzika místo uhlí – Německo chystá nová výzkumná centra

Soutěž na nová vědecká centra, která by měla vzniknout v bývalých těžebních oblastech Saska a Saska-Anhaltska, spěje ke konci. Dva vítězné projekty vybere německá vláda v nejbližších týdnech.

Obě centra vzniknou víceméně „na zelené louce“, a lze tak očekávat vysokou poptávku po spolehlivých firmách, které se zapojí jak do výstavby, tak do řetězce dodavatelů špičkového vědeckotechnologického vybavení.

Ilustrační fotografie

Projektová soutěž Spolkového ministerstva pro vědu a výzkum, Svobodného státu Sasko a Saska-Anhaltska běží od roku 2020, v polovině léta 2022 bylo zvoleno šest finalistů. Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum uvádí, že dva nejlepší návrhy vybere do konce léta 2022.

Obě centra budou vystavěna podle struktury německého institutu Helmholtz-Zentrum, což znamená, že spolková vláda se bude podílet na jejich provozu z 90 % a finančně má být zajištěna jejich existence i po roce 2038. Ve hře je nevídaná finanční podpora ve výši 2,5 miliard eur.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Gravitační teleskop pod Lužicí

Horkým kandidátem na jednoho ze dvou vítězů je projekt Centra německé astrofyziky v Sasku na výstavbu gravitačního teleskopu Evropské kosmické agentury s avizovanými dvěma tisíci stálými pracovními místy. Mezi šestici finalistů se probojoval například také inovativní koncept moderního stavebnictví Lausitz Art of Building, úspěšné bylo také Centrum pro klimatické postupy, inovaci, vědu a technologii CLAIRE.

Důležitým měřítkem životaschopnosti návrhu, a potažmo šance na úspěch před porotou, je jeho šance na přijetí místními komunami. Pro tento krok je klíčová srozumitelnost návrhu. Zde jednoznačně vede projekt gravitačního teleskopu.

Představitelé projektu pravidelně vystupují v médiích, kde objasňují záměr vytvořit systém tunelů mezi Budyšínem, Saskou Kamenicí a Hoyerswerdou, který se stane do deseti let unikátní podzemní laboratoří pro astrofyzikální výzkum. Jedinečností zvoleného regionu je jeho geologická stabilita zajištěná obrovskou žulovou deskou, na které se nachází. Zástupci projektu pořádají setkání s místními obyvateli a vysvětlují přínosy lužickým vesnicím a městům.

Ilustrační fotografie

V regionu chybí dodavatelé

Pro české podnikatelské subjekty může být přínosem výhra jakéhokoliv kandidáta. Realizace každého ze šesti vědeckých projektů bude vyžadovat mnoho specifických dodavatelů, z nichž velká část nebude k nalezení v regionu Lužice a ve středoněmeckém uhelném revíru. Zapotřebí je včasná identifikace konkrétních potřeb zřizovatele nových vědeckých center a proaktivní komunikace nabídky.

Proměna rozlehlých bývalých východoněmeckých uhelných regionů v prosperující moderní lokality bez těžby patří v Sasku, Sasku-Anhaltsku a částečně i Durynsku a Braniborsku v posledních letech k předním tématům celospolečenské debaty.

Skepse místních obyvatel k možnostem plnohodnotného nahrazení pracovních míst zanikajících těžebních oblastí za jiná profesní uplatnění je velká. Spolkové i zemské vlády dobře vědí, že bez extrémně vysoké finanční podpory a správně uchopené nové koncepce regionů přinesou příští desetiletí zásadní úpadek oblastí.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo). Autorka: Lenka Konšelová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme