ATOK a české firmy z oblasti textilního průmyslu navštívily Severní Makedonii

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2019 se uskutečnila návštěva českých textilních firem pod hlavičkou Asociace oděvního, textilního a kožedělného průmyslu (ATOK) do Severní Makedonie, vedená jejím výkonným ředitelem, Ing. Jiřím Česalem. Podnikatelé navštívili Štip a Skopje. Mise byla zorganizována jako projekt ekonomické diplomacie – PROPED.Makedonský trh se v tomto oboru jeví velmi perspektivně, nabízí možnosti nejrůznějších forem spolupráce a může být atraktivní i pro české firmy. Primárním cílem českých firem z oblasti textilního a oděvního průmyslu do Severní Makedonie bylo především získat potřebné informace o fungování a pravidlech tohoto trhu, navázat obchodní a výrobní kontakty a prověřit případné vhodné volné výrobní kapacity v makedonských textilních továrnách. Město Štip je označované za Manchester na Balkáně, a proto směřovala mise právě tam.

Kromě představitelů ATOK, se návštěvy účastnily zástupci společností ETEX Hořice, Gala a.s, Otavan Třebáň a.s. a 2G Lipov. Samotná realizace projektu probíhala formou byznys fóra, kde se ATOK a české firmy měly možnost prezentovat před zástupci makedonských textilních společností, na které navázala samotná B2B jednání. Druhý den využili čeští zástupci k návštěvám makedonských továren na textil, kde si mohli  z blízka prohlédnout užívané technologie, pracovní podmínky a na místě projednat případné volné kapacity. Nad rámec plánovaného programu pak proběhla další B2B jednání, protože zájem o tento druh setkání byl obrovský jak z české, tak i z makedonské strany. 

Po přesunu do Skopje se pak členové mise ATOK sešli se zástupci makedonského textilního klastru, reprezentujícího makedonské výrobce oděvů a také s představiteli obchodní komory, zastupující makedonské firmy z oblasti výroby textilu.

Mise naplnila svůj záměr beze zbytku, všemi účastníky na obou stranách byla hodnocena kladně. Do budoucna se otevírá možnost pokračovat v navázané spolupráci zorganizováním návštěvy (incomingové mise) zástupců makedonských textilních společností v ČR s cílem zahájení konkrétní spolupráce nejen mezi firmami, ale například i v sektoru středního a univerzitního vzdělávání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopji (Severní Makedonie). Autorka: Mia Pavlovska.

• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme