AtomTrace: laser s pečetí kvality

V českých podmínkách je vznik firmy na akademické půdě stále trochu výjimečným zjevením. Špičkovým brněnským univerzitám bude stačit jeden prst k tomu, aby se dopočítaly všech takových úspěšných transferů ročně. Jednou z těch výjimek je společnost AtomTrace.

AtomTrace na svět přivedl Středoevropský technologický institut CEITEC a její přístroje pro pokročilou prvkovou analýzu nacházejí uplatnění v různých oblastech. Třeba v oblasti nerostných surovin.

JIC

Když Miroslav Mandel mluví o obchodní strategii AtomTrace, cítíte, že si je jistý v kramflecích. A pohled do jeho osobní historie vysvětluje, proč tomu tak je. ABB, Flowmon, Synapsa. Tam všude Miroslav působil ve vrcholových manažerských pozicích. Životní cesta ho přivedla až na pozici experta JICu, který v konzultantské roli pomáhá klientům s nalezením správné obchodní cesty.

„Pomáhám firmám posunout se nejen za hranice České republiky, ale i Evropy. Můj úkol je provést je cestou poznání k tomu, aby si zvolily správnou strategii pro konkrétní trh, aby získaly odvahu vykročit do neznáma,“ říká o své práci pro JIC. Jeho hlavní mise je ale na pozici viceprezidenta pro obchod ve společnosti AtomTrace.  

Laser pro každou příležitost

„Když mám náš produkt popsat laikovi, tak říkám – je to v podstatě laser, který z materiálu uvolňuje plazmu. A z té jsme potom schopni v dalším přístroji určit, z čeho se materiál skládá,“ vysvětluje Miro Mandel princip zařízení, které pomocí spektrometrie slouží k pokročilé prvkové analýze pevných, kapalných i plynných látek.

„Dokážeme to v reálném čase a na vzdálenost až třiceti metrů, a to v laboratorních podmínkách i venku, popisuje unikátní schopnosti přístroje Miroslav Mandel s tím, že produkty mají využití v průmyslu, geologii a těžbě, forenzní analýze a do budoucna například i pro klinický výzkum či zemědělství.

„Je potřeba říct, že se nejedná o žádné vysokoobrátkové zboží. Přístroj musíme ladit klientovi na míru, jen samotná instalace na místě zabere dvěma lidem dva dny,“ říká Mandel a upozorňuje také na to, že velmi často musí klienti firmu tendrovat. A to samo o sobě zabere několik měsíců. Proto může celý obchodní proces trvat klidně i více než rok. 

Obchodní úspěchy

V AtomTrace působí Miro Mandel přes dva roky. A při nástupu do po firmy asi nečekal, před jak zásadní výzvou bude jeho tým v krátké době stát. „Pandemie COVIDu nás zasáhla naplno. Vytvořila překážky vývozu, zpozdila nám dodavatele, zmrazila naše globální kanály, partnery, distributory i zákazníky,“ hodnotí uplynulé měsíce Mandel.

JIC

„Hodně jsme investovali třeba do latinskoamerického trhu, který pak pandemie úplně paralyzovala.“ Teď se obchod konečně trochu oživuje – nejen na jihu, ale i na severu amerického kontinentu. Slibný nástup dnes drží AtomTrace nejen na čínském trhu anebo v jihovýchodní Asii, na Blízkém anebo Středním Východě, ale posiluje i v Evropě. 

Trh s nerostnými surovinami hledá zachránce

K větší stabilitě pomáhají firmě i úspěchy v evropských podpůrných programech. Jedním z těch opravdu významných bylo získání pečeti kvality Seal of Excellence v programu EIC Accelerator. Na přípravě žádosti spolupracoval AtomTrace s našimi experty v oblasti grantového poradenství.

A podporu JICu měl i při přípravě přihlášky do programu Evropského inovačního a technologického institutu EIT RawMaterials. Ten hledá nová inovativní řešení pro zajištění udržitelnosti nerostných surovin v celém řetězci od průzkumu, těžby, zpracování, recyklace až po opětovné využití.

„Kromě finanční podpory ve výši 60 tisíc eur získala firma i propojení na potenciální zákazníky ze zahraničí, expertízu z oblasti nerostných surovin a mezinárodní viditelnost,“ popisuje hlavní přínosy Monika Vrbková, která má EIT RawMaterials v JICu na starosti. Klíčové je podle ní to, že EIT RawMaterials je zároveň největší inovační komunitou pro odvětví nerostných surovin na světě.

A Miroslav Mandel vidí pro v oblasti těžby surovin má AtomTrace významné příležitosti: „O tomto segmentu jsme uvažovali delší dobu. Impuls a podpora, kterou jsme získali účastí v programu EIT RawMaterials, nás posunuly mílovými kroky dopředu. Nově vyvíjené zařízení M-Trace, které bude na trhu koncem tohoto roku, je pro nás i pro samotný segment klíčové. I díky JICu a programu EIT můžeme vědu přinášet blíže k zákazníkovi a k reálnému použití,“ pochvaluje si spolupráci Miroslav Mandel.

Podle jeho slov je důležité také to, že metoda má i ekologické přínosy. Kromě rychlosti detekce totiž oproti stávajícím metodám nepoužívá škodlivé látky a vzorky navíc nemusí putovat po laboratořích a zvyšovat tak uhlíkovou stopu analýzy.

Budoucnost AtomTrace

Roadmapa brněnské firmy je v následujících letech jasně naplánována. Vizí firmy je i nadále přibližovat technologii LIBS a její unikátní možnosti k uživatelům a zlepšovat tím i životní podmínky a prostředí. „Pevně věříme, že s další podporou EIT Raw Materials, JICu, EIC, MPO, TAČR a v neposlední řadě našich partnerů a zákazníků se nám bude dařit pracovat na tom, abychom tento svět dělali lepším místem,“ uzavírá Miroslav Mandel. 

Doporučujeme