Austrálie a Nový Zéland na prahu cesty k vyšší energetické úspornosti budov

Australský plán „Trajectory for Low Energy Buildings“ zahájí novou etapu v přístupu k energetické úspornosti budov. Plán akcentuje zateplování budov a implementaci chytrých řešení, avizuje další podporu obnovitelným zdrojům. Novozélandský plán „Building for Climate Change“ představuje stejný záměr.

marcociannarel / Shutterstock.com

Australský plán cílí na implementaci pokročilých stavebních postupů při výstavbě nových budov a rekonstrukci těch stávajících, ať už se jedná o rezidenční či komerční objekty – úpravy mají docílit snížení spotřeby energie, vyšší energetické a tepelné úspornosti, nižších výdajů domácností, zvýšení komfortu a v neposlední řadě vyšší odolnosti budov proti vlivům extrémnímu počasí. Nová opatření by měla být implementována do aktualizace stavebního řádu (National Construction Code – NCC).

Novozélandský program pak představuje podobný záměr, klade důraz na zateplení, izolační postupy včetně zasklení, hospodárnější využití vody a obnovitelných zdrojů k dosažení vyšší energetické úspornosti budov.

V porovnání s evropskými standardy je tepelná ochrana obytných domů v obou zemích na nižší úrovni. Standardem jsou jednoduchá okna s netěsnícími dřevěnými rámy, absence jakýkoliv topných těles s výjimkou klimatizací, které ovšem ve starší zástavbě též chybí.

S ohledem na stávající plány lze očekávat poptávku po izolačních a zateplovacích produktech, dvojitých oknech a obecně úsporných technologiích a chytrých řešeních, jak pro komerční, tak rezidenční výstavbu. Výzvu pro výrobce může představovat několik podnebných pásem Austrálie a extrémní UV zátěž.

Stejně jako v případě předchozích vládních programů v případě osazování domů solárními panely a bateriovými úložišti lze v blízké budoucnosti očekávat vládní programy na podporu instalace zateplení a výstavbu energeticky úsporných obytných budov – na Novém Zélandu již nyní probíhá rozšíření programu „Homes and Communities Retrofit Programme“, v Austrálii si podpora nových stavebních metod našla cestu do programu výstavby bydlení pro členy ozbrojených sil.  

Více informací lze nalézt na webových stránkách COAG a stránkách novozélandské vlády.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie). Autor: Tomáš Kára, zástupce generální konzulky.

• Teritorium: Austrálie | Nový Zéland
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme