Austrálie, NZ a FTA

Vyjednávání Dohody o volném obchodu FTA mezi Austrálií a Novým Zélandem přinese oboustranně odstranění některých tarifních a netarifních překážek. Vzhledem k tomu, že smlouva vstoupí v platnost cca za rok, je velmi vhodné se snažit o proniknutí na dané trhy již nyní. CzechTrade v Sydney nabízí celou řadu asistenčních služeb vhodných pro české firmy a směřující ke konkrétnímu výsledku.

Australské společenství, Nový Zéland a Evropská Unie v současné době vyjednávají Dohodu o volném obchodu mezi těmito zeměmi – FTA. FTA by měla přispět k oboustrannému odstranění některých tarifních a netarifních překážek, které mezi zeměmi stále figurují. V současné době probíhá 4. kolo vyjednávání Austrálie versus Evropská Unie. Smlouva vstoupí v platnost cca za rok. Proto je současné období velmi vhodné k pronikání na zmíněná teritoria.

Využijte služeb zahraniční kanceláře v Sydney. V současné době např. připravujeme českou účast na veletrhu zaměřeného na obnovitelné zdroje energie, s rezervací velmi exkluzivního položení stánku. Navíc zahraniční kancelář CzechTrade v Sydney nabízí asistenční služby, které budou spočívat v oslovení cílové skupiny před veletrhem v ceně osobní účasti na společném stánku České republiky! Budeme se těšit na Vaši účast!

Více informací podá gestor akce ing. Bohuslav Květoň – bohuslav.kveton@czechtrade.cz

Pravidelné novinky e-mailem