Austrálie, Nový Zéland a FTA

Vyjednávání Dohody o volném obchodu FTA mezi Austrálií a Novým Zélandem přinese oboustranně odstranění některých tarifních a netarifních překážek.

Vzhledem k tomu, že smlouva vstoupí v platnost cca za rok, je velmi vhodné se snažit o proniknutí na dané trhy již nyní. CzechTrade v Sydney nabízí celou řadu asistenčních služeb vhodných pro české firmy a směřující ke konkrétnímu výsledku.

Australské společenství, Nový Zéland a Evropská unie v současné době vyjednávají Dohodu o volném obchodu mezi těmito zeměmi – FTA. Ta by měla přispět k oboustrannému odstranění některých tarifních a netarifních překážek, které mezi zeměmi stále figurují. V současné době probíhá 4. kolo vyjednávání Austrálie versus Evropská unie. Smlouva vstoupí v platnost cca za rok. Proto je současné období velmi vhodné k pronikání na zmíněná teritoria.

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Austrálii

• Teritorium: Austrálie | Evropa | Nový Zéland
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme