Austrálie otevírá dveře k veřejným zakázkám

Austrálie letos v květnu přistoupila k dohodě o vládních zakázkách. Dohoda usnadní přístup zahraničních subjektů k veřejným zakázkám – jak na federální úrovni, tak na úrovni jednotlivých států Australského společenství.

GPA (Agreement on Government Procurement) je mnohostrannou dohodou v rámci Světové obchodní organizace (WTO), jejímž cílem je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi smluvními stranami dohody.

Doposud byla přímá účast zahraničních firem na australských tendrech bez zapojení místního partnera spíše složitá, preferovány byly australské a novozélandské firmy (či zboží vyrobené v Austrálii nebo na Novém Zélandu). Podepsání dohody může v budoucnu usnadnit přístup českých podnikatelských subjektů na trh veřejných zakázek Austrálie, ať už se bude jednat o projekty infrastrukturní, vodohospodářské, dopravní či jiné. Podle odhadů má australský trh veřejných zakázek hodnotu přibližně 110 mld. australských dolarů (1,6 bil. Kč).

Zároveň nadále probíhají jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Austrálií. Od této Dohody lze očekávat, že dále rozšíří rozsah přístupu nad rámec stávající GPA a poskytne tak ještě širší možnosti uplatnění českých firem na trhu veřejných zakázek.

Seznam orgánů a institucí státní správy, o jejichž zakázky se mohou firmy ucházet, seznam služeb a zboží včetně výjimek a zároveň procesní postupy včetně související legislativy v jednotlivých státech, je možné dohledat portálu e-GPA, který provozuje WTO.

Australské federální tendry je možné nalézt na serveru AusTender, veřejné zakázky jednotlivých států pak na následujících odkazech:

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie). Autor: Tomáš Kára, ekonomický diplomat.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme