Austrálie poskytne 100 milionů dolarů na pomoc zemědělcům zasaženým suchem

Austrálie bojuje se suchem a situaci řeší prostřednictvím vládního finančního příspěvku.

Austrálie vyčlení finanční příspěvek v celkové hodnotě 100 milionů USD na podporu zemědělců postižených suchem, jelikož přetrvávající období sucha ohrožuje podnikání mnoha pěstitelů i drobných potravinářských prodejců. Východní pobřeží Austrálie zažívá v současné době mnohem horší meteorologické podmínky, než by bylo pro toto období obvyklé. Teploty překračují svůj průměr o přibližně 80 % a období sucha značně sužuje venkovský sector. Kromě vyčlenění většího množství finančních prostředků na podporu průmyslu se též vláda snaží snížit určité legislativní standardy, aby napomohla většímu množství zemědělců získat přístup k peněžní pomoci.

Zemědělství a jeho aktiva i pozemky byly vždy velmi výnosné a produktivní, proto je klíčové provést určitá opatření, jak situaci pomoci. Z celkových 100 milionů bude vyčleněna částka 33 milionů, která bude poskytnuta zemědělcům, dodavatelům a rodinám vázaným na hotovostní platby, přičemž každý obdrží nouzové platby až do výše 3000 dolarů. Odhadem vlády je zhruba 24 000 zemědělců, kteří by měli nárok na tyto platby.

Zdroj: CNBC
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme