Australská inspirace pro české domovy pro seniory

Nejen tradičním odvětvím se věnují obchodní mise do zahraničí, jak potvrzuje březnová mise českých odborníků z oblasti péče o seniory a sociálních služeb. Delegace skládající se z 14 členů čerpala inspiraci v Austrálii, která patří k celosvětové špičce v tomto oboru.


  • Země: AU – Austrálie
  • Datum zveřejnění: 18.05.2018

Mezi hlavní cíle mise patřilo navázání nové a rozšíření stávající obchodní spolupráce, dále pak sdílení osvědčené praxe a rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. Účastníci se také setkali s vedoucím australské kanceláře CzechTrade Vojtěchem Helikarem, který je blíže seznámil s možnostmi obchodní spolupráce a expanze na australský trh.

Delegace byla vedena prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiřím Horeckým, program byl připraven ve spolupráci s australskou vládní agenturou Australian Trade and Investment Commission – Austrade. Účastníci během svého pobytu navštívili celkem pět domovů pro seniory, dva domy se zvláštním režimem (pro pacienty trpící demencí) a centrum pro paliativní péči. Čeští odborníci měli také možnost se seznámit s technologiemi, které Australané pro zkvalitnění péče využívají. 

V návaznosti na českou misi v Austrálii se delegace australských odborníků zúčastní Evropské konference dlouhodobé péče, která se uskuteční v září 2018 v Praze.

Zdroje: https://www.mzv.cz, https://www.austrade.gov.au

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Sydney.

Souborové přílohy

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme