Australská nezaměstnanost rapidně vzrostla

Nedávno zveřejněné nové údaje o počtu pracovních míst ukázaly, že nezaměstnanost je na své nejhorší úrovni za poslední rok, a to i přes silný růst pracovní účasti.

Rekordně vysoká míra pracovní účasti, resp. podíl pracujících Australanů a Australanů hledajících si práci, společně se silným nárůstem populace zaznamenaly, že počet nově vytvořených pracovních míst s těmito statistikami nemůže udržet krok.

Zdálo by se, že čím více pracovních míst se vytvoří, tím nižší bude míra nezaměstnanosti a zvýší se mzdy. Realita australské ekonomiky však tomuto faktu odporuje. I přes silný nárůst pracovních míst obecně, počet nových pracovních míst byl dvakrát vyšší než očekával konsenzus, a tudíž nezaměstnanost ve skutečnosti vzrostla o 0,1 %.

Subjekt odpovědný za udržení stavu ekonomiky, Reserve Bank of Australia (RBA), opakovaně bez pochybností uvedl, že bude v nejbližší době usilovat o snížení míry nezaměstnanosti na nižší hodnotu, přičemž cílem je 4,5 %, což povede k tomu, že tato snaha bude následována pravděpodobným růstem mezd.

Zdroj: Business Insider
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme