Zdroj: CzechTrade

Australské firmy investují do reklam rekordní částky

Reklamní průmysl za posledních šest let přispěl v Austrálii k růstu pracovních míst dvakrát více než všechna ostatní odvětví dohromady.

Velikost reklamního odvětví v roce 2022 dosáhlo 53 miliard australských dolarů, což je oproti roku 2014 dvanáctiprocentní nárůst v hodnotě 13 miliard australských dolarů.

Ilustrační fotografie

Reklamní průmysl tak překonává ubytovací a stravovací služby, které do hrubého domácího produktu přispívají 47 miliardami dolarů a převýšil i Telekomunikační průmysl čítající 52 miliard dolarů. Retailový průmysl přispívá do HDP 95 miliardami dolarů. Nejvýznamnějším motorem růstu reklamního odvětví jsou digitální reklamy, které s sebou zároveň přinesly revoluční možnosti pro firmy všech velikostí.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Digitální formy reklam v roce 2022 představovaly 67 % z celého reklamního průmyslu v Austrálii, což je o 35 % více než v roce 2014. Odvětví reklam v roce 2000 by představovalo pouze 1% podíl vůči digitálním reklamám v roce 2022. Tradiční formy reklam, jako třeba televizní reklamy nebo tištěné reklamy, stále v tomto odvětví představují důležitou roli.

Reklamní průmysl od roku 2016 v Austrálii vytvořil skoro 30 000 pracovních míst. Každým rokem to bylo 5 % nových pracovních míst, zatímco v ostatních průmyslových odvětvích přibývala ročně 2 % pracovních míst. Poslední čísla z roku 2021 vykazují, že v reklamním odvětví v Austrálii pracovalo 85 900 lidí, z toho 45 % ve státě NSW, 29 % ve státě Victoria a 15 % ve státě Queensland.

Tony Hale, výkonný ředitel Advertising Council of Australia, uvádí, že report pouze potvrzuje důležitost reklamního průmyslu pro zdravou ekonomiku. Reklamní odvětví hraje významnou roli při budování velkých značek, které dlouhodobě přispívají do ekonomického růstu země, přičemž zmínil 100 největších australských firem, které v roce 2023 dohromady tvoří hodnotu 194 miliard australských dolarů.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.
Zdroj: www.businessnewsaustralia.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby

Doporučujeme