Australské zdravotnictví má zájem o české výrobky i telemedicínu

České firmy ze zdravotnického sektoru mají velké šance expandovat na australský trh. Jak potvrdila mise výrobců zdravotnické techniky do Austrálie, země má zájem o techniku i investice nebo zkušenosti s telemedicínou.

Misi, která se uskutečnila v polovině letošního srpna, vedla Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), zastoupená jejím viceprezidentem pro export Petrem Foitem, a ředitel odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Marek Svoboda. Jednání, která proběhla v Sydney a Canbeře, se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED), který připravilo Velvyslanectví ČR v Canbeře.

Ilustrační fotografie

Cílem projektu bylo podpořit exportní i investiční příležitosti českých firem na australském trhu a dále projednat možnosti rozšíření sítě ekonomické diplomacie v Austrálii. V té souvislosti se uskutečnila jednání s místními úřady, asociacemi i významnými firmami v sektoru.

Během rozhovorů s místními státními i privátními partnery zazněl zájem o posílení spolupráce v sektoru výroby a dodávek zdravotnických prostředků a techniky. Australští partneři si uvědomují silnou závislost na dovozech, a proto věnují velkou pozornost i zahájení vlastní výroby a podpoře zahraničních investic v sektoru.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Investiční příležitosti v sektoru byly posouzeny při jednání s vládní agenturou Austrade Canberra, kterého se zúčastnil kromě specialisty na Evropu i pracovník centra excelence Healthcare. Během jednání s firmou Aspen Medical účastníci probírali praktické stránky podnikání na místním trhu v sektoru zdravotnictví.

Firma, která zvažuje přesun své evropské centrály z Londýna do střední Evropy, patří mezi největší poskytovatele zdravotnických služeb v Austrálii s působností prakticky po celém světě. Úspěšné jednání vyústilo v dohodu o zajištění programu pro zástupce Aspen Medical v polovině září v ČR, na kterém se bude podílet MZV a AVDZP.

Zájem o digitální zdravotnictví

Setkání s vedením Medical Technology Association of Australia v Sydney přineslo velmi produktivní rozhovory o budoucí spolupráci s českou AVDZP. Australská asociace sdružuje stovky členů z řad výrobců, ale především distributorů zdravotnických prostředků a techniky, kteří mohou být nápomocni při pronikání českých firem na místní trh.

Viceprezident české asociace informoval o zájmu českých firem nejen dovážet, ale i vyrábět zdravotnické prostředky s vyšší přidanou hodnotou přímo v Austrálii, což má mimo jiné i ekologický dopad s ohledem na delší životní cyklus kvalitnější produkce. Zazněl i oboustranný zájem o spolupráci v telemedicíně (digital healthcare) a návrh na uspořádání setkání firem dodávajících zdravotnické prostředky nejprve prostřednictvím videokonference a v další fázi i v rámci podnikatelské mise.

Během rozhovorů informoval Petr Foit, který je zároveň obchodní ředitel Linet Group, o podpisu akviziční smlouvy o převzetí místní firmy Pegasus Health Group, která je významným hráčem na trhu v oblasti poskytování zdravotnických služeb včetně pronájmu zdravotnických pomůcek. Firma již několik roků zastupovala Linet na australském trhu a její akvizice je pro českou firmu logickým pokračováním v úsilí expandovat na místním trhu a poskytovat výrobky a služby na vysoké technické úrovni. Pegasus má síť kanceláří po Austrálii, zaměstnává asi stovku pracovníků a akvizice má hodnotu zhruba čtvrt miliardy korun.

Ilustrační fotografie

PROPEA se rozšíří o Austrálii

Druhá rovina mise zahrnovala podporu sítě české ekonomické diplomacie v Austrálii. Proběhla jednání ředitele Odboru ekonomické diplomacie na Velvyslanectví ČR v Canbeře, na Generálním konzulátě v Sydney, s ředitelkou kanceláře CzechTrade Sydney i několik osobních setkání se zástupci české podnikatelské komunity žijící v Sydney.

V první fázi k rozvoji bilaterálních obchodních vztahů přispěje zapojení do projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA. Projekt zajistí ekonomický diplomat s místním realizátorem. V další fázi dojde k posílení české přítomnosti i dalšími, vyššími formami podpory českého exportu a investic v teritoriu.

Australský zdravotnický sektor je na vysoké úrovni a jeho standard odpovídá vyspělému evropskému nebo americkému prostředí. Zhruba 90 % australských potřeb zdravotnických prostředků a zařízení je z dovozu. V roce 2021 tento trh činil 4,8 mld. australských dolarů (81 mld. korun), z toho dovoz celých 4,6 mld. AUD.

Během pandemie covidu-19 se ukázala závislost Austrálie na zahraničních dodavatelích zdravotnického materiálu. Proto vláda hledá možnost pokrytí poptávky z domácích zdrojů prostřednictvím výzvy k tzv. re-tooling – převedení stávajících výrobních kapacit na výrobu zdravotnických prostředků, materiálu a techniky. Současně v australském zdravotnictví dochází k úspěšné aplikaci digitálních technologií.

Do země míří mise z Olomouce

Zdravotnické prostředky a technika jsou tradiční českou exportní komoditou s vysokou přidanou hodnotou. Zájem českých firem o expanzi na australský trh podpořila zejména jednání mezi asociacemi výrobců medicínských technologií z obou zemí a s privátními firmami.

Zdravotnické výrobky patří mezi nejperspektivnější odvětví českého exportu do Austrálie. Tomuto oboru bude, s ohledem na zájem českých firem nejen vyvážet, ale i investovat do výroby, věnována ze strany české ekonomické diplomacie zvýšená pozornost. Další jednání jsou plánována na říjen, mimo jiné i v oblasti telemedicíny. Do Austrálie přijede delegace z Národního telemedicínského centra při FN Olomouc.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie). Autor: Milan Vágner, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme