Australský Brisbane snižuje poplatky na podporu malých podniků

Rada města Brisbane podniká opatření ve prospěch drobných podnikatelů, včetně vyšších slev a nižších poplatků.

Řízení malého podniku je nyní v největším městě Queenslandu snazší díky nové iniciativě městské rady Brisbane, která poskytla škrty poplatků a plateb ve výši 2 milionů dolarů. Ve snaze snížit náklady na dodržování předpisů za získání regulačních schválení nabízí rada 10%, 50% a 100% slevy menším podnikům, které zaměstnávací nejvíš 19 osob. Startupy získají ještě vyšší slevu, aby pomohly maximálně prosperovat a růst v době, kdy je pro ně potřeba pomoci v začátcích nejdůležitější.

Rada města Brisbane si je vědoma, že drobní podnikatelé jsou páteří brisbanské ekonomiky a proto si stanovila cíl vybudovat významnou podporu podnikání. Cílem daných škrtů je odstranit překážky pro zakládání malých podniků v Brisbane a zároveň pomoci existujícím podnikům ušetřit peníze, které mohou znovu investovat do budoucího růstu.

Tato opatření prospívají, neboť pomáhají vytvářet vzkvétající předměstí s nejrůznějšími kavárnami, supermarket Iizačínajícími firmami. Slevy jsou platné pro kavárny a restaurace, obecné stravování a potravinářské podniky, skladování, zábavní zařízení, pouliční stánky a mnoho dalších.

Zdroj: businessnewsaus.com.au
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme