Až 6,2 miliardy eur do udržitelné, bezpečné a účinné dopravní infrastruktury

Komise vybrala ve čtvrtek 22. června 107 projektů dopravní infrastruktury, které obdrží více než 6 miliard EUR ve formě grantů EU z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a mimo jiné posílí trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které byly zřízeny s cílem usnadnit vývoz a dovoz z Ukrajiny.

Dále bude v Česku, Dánsku, Německu, Francii, Rakousku a na Slovensku instalován evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS), aby se zvýšila bezpečnost a interoperabilita železniční dopravy EU ve vlacích a železničních tratích.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme