Ázerbájdžán čelí nedostatku vody, řeší problémy životního prostředí

Ochrana životního prostředí je jednou z priorit ázerbájdžánské vlády do roku 2030. Hlavní pozornost věnuje nakládání s vodou a odpadovému hospodářství. Nedostatek vody je palčivým problémem a vláda se ho snaží urychleně řešit.

Velvyslanectví ČR v Baku se tématu hospodaření s vodou věnuje dlouhodobě, sleduje problematiku investičních pobídek, inovativních projektů i přenosu know-how. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR proto na přelomu února a března uspořádalo incomingovou misi ázerbájdžánských expertů z Ministerstva ekologie Ázerbájdžánu, státní Ázerbájdžánské meliorační a vodohospodářské společnosti zabývající se zavlažováním a dopravou užitkové vody a státní společnosti AzerSu zastřešující vodovodní a kanalizační služby v celé zemi.

Ilustrační fotografie

Program byl účastníkům zorganizován na míru. Experti byli přijati představiteli Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Dále měli možnost seznámit se s aktivitami subjektů sdružujících české společnosti v sektoru – Asociace pro vodu ČR a Sdružení vodovodů a kanalizací ČR. Při jednání se zástupci Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT, Povodí Vltavy a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy byly projednány možnosti budoucí spolupráce jednotlivých institucí při přenosu know-how a na vědecké bázi. Experti jednali také se společnostmi Geotest, DEKONTA, Zikmund ElectronicsMavel.

Na česko-ázerbájdžánské business konferenci ke Smíšené komisi pro hospodářskou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci byl navíc uspořádán kulatý stůl věnovaný technologiím pro hospodaření s vodou, jenž byl velice pozitivně hodnocen jak českými podnikateli, tak ázerbájdžánskými experty.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Zasedání smíšené komise

Páté zasedání Smíšené komise pro hospodářskou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem se uskutečnilo v Praze na začátku března po delší pauze způsobené covidovou pandemií.

Početná ázerbájdžánská delegace byla vedena náměstkem ministra hospodářství Sahibem Mammadovem. České straně předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák. Jednání expertů se zaměřila na inovativní technologie v oblasti energetiky, životního prostředí a zemědělství, dále na dopravu, vědu a výzkum i investice.

Business konference s názvem „Conference on Trade, Investment and Business Relations between the Czech Republic and the Republic of Azerbaijan“ se zúčastnilo na 100 účastníků z řad firem, zástupců českých a ázerbajdžánských institucí a dalších stakeholderů. Účastníci měli možnost seznámit se s podmínkami pro vstup na ázerbájdžánský trh a možnostmi pro investice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Baku (Ázerbájdžán). Autorka: Klára Zeldová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme