Zdroj: CzechTrade

Ázerbájdžán disponuje značným potenciálem exportu zelené energie

Ázerbájdžán plánuje do roku 2030 generovat 7 GW zelené energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Z této kapacity bude 5 GW určeno pro export, a to po dvou klíčových koridorech: Kaspické moře-Evropská unie a Ázerbájdžán-Turecko-Evropa.

Ázerbájdžánská strategická vize požaduje, aby podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů tvořil do roku 2027 více než 37 % z vyrobené elektrické energie v zemi, což je významný nárůst, neboť disponuje 18 %.

Ilustrační fotografie

Předpokládá se, že export zelené energie z Ázerbájdžánu do Evropy bude realizován přes Gruzii a Černé moře. V nadcházejících měsících bude připravena studie proveditelnosti projektu. Zahrnovat bude položení podvodního elektrického vedení pod Černým mořem. 

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

V prosinci 2022 podepsali Ázerbájdžán, Gruzie, Rumunsko a Maďarsko dohodu o položení podmořského elektrického kabelu Black Sea Energy. Ten bude mít výkon 1000 MW a jeho délka dosáhne 1195 km. Bulharsko se k projektu připojilo v červnu 2023. Tento kabel bude sloužit jako vedení pro přepravu zelené elektřiny vyrobené v Ázerbájdžánu vedené přes Gruzii a Černé moře do Rumunska s dalším přenosem do Maďarska a dále do Evropy.

Očekává se, že výstavba kabelu bude trvat 3 až 4 roky a mělo by se jednat o nejdelší kabel svého druhu na světě.

Dále koridor Ázerbájdžán-Turecko-Evropa pro vývoz zelené energie by mohl potenciálně procházet přes východní Zangezur a Nachičevan, což bylo téma diskutované na Ázerbájdžánsko-tureckém energetickém fóru koncem září 2023.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán.
Zdroj: www.turan.az

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme