Ázerbájdžán může využít české know-how při výstavbě nových farem

Covidem přerušená zemědělská spolupráce mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem zaznamenala oživení díky misi ázerbájdžánských expertů na živočišnou výrobu do ČR.

Zástupci ázerbájdžánských firem navštívili společnosti zabývající se stájovými technologiemi a plemenným dobytkem. České zkušenosti jim mohou být nápomocné při probíhající výstavbě nových ázerbájdžánských farem a zakládání nových chovů.

Ilustrační fotografie

Zemědělství je v Ázerbájdžánu strategickým odvětvím, na jehož rozvoj vláda sází při diverzifikaci hospodářství. Kromě investic do digitalizace a zvýšení rostlinné výroby probíhá v současné době také obnova a nová výstavba živočišných farem. Farmy budou vybaveny nejnovějšími technologiemi tak, aby byly co nejvíce eliminovány klimatické vlivy a bylo dosaženo ideálních podmínek pro co nejefektivnější chov dobytka.

S výstavbou farem souvisí také výběr nových plemen skotu, která by se nejlépe hodila do místního prostředí. Vládní pobídky ze strany státu dělají zemědělské nákupy dostupnější i pro malé zemědělce.

České firmy mají co nabídnout

Česko-ázerbájdžánská spolupráce v agrární oblasti byla značně ovlivněna pandemií covid-19 a rozpracované projekty byly odsunuty. Živočišná výroba, v níž české společnosti patří ke světové špičce, je jednou z hlavních priorit ázerbájdžánského zemědělství, byla ideálním tématem pro obnovení spolupráce a znovunavázání důležitých osobních kontaktů.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Dlouhodobým cílem proexportní podpory českých zemědělských firem ze strany Ministerstva zemědělství ČR a českého zastupitelského úřadu v Baku je propagace a rozšíření povědomí o technologiích a know-how českých firem v Ázerbájdžánu.

Jednou z forem této podpory jsou incomingové mise do ČR, kdy je skupina zahraničních podnikatelů a zemědělců pozvána na návštěvu českých podniků, díky čemuž získají konkrétní představu o možnostech českých exportérů a vysoké kvalitě jejich služeb. Velvyslanectví ČR v Baku společně s Ministerstvem zemědělství proto v květnu zorganizovalo misi ázerbájdžánských zemědělských expertů na chov plemenného skotu a stájové technologie do ČR.

Během cesty navštívilo šest účastníků mise z řad ázerbájdžánských podnikatelů české společnosti (Natural, Chovatelské družstvo Impuls a CBS Genetics) zabývající se chovem plemenného skotu a genetickým inženýrstvím. V oblasti stájových technologií byly navštíveny farmy realizované společností Brunnthaller. Účastníci mise také navštívili Českomoravskou společnost chovatelů a Výzkumný ústav živočišné výroby.

Mise byla zakončena jednáním náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra s jeho ázerbájdžánským protějškem, náměstkem ministra zemědělství Ázerbájdžánu Sarvanem Džafarovem, při němž byla zhodnocena budoucnost bilaterální agrární spolupráce mezi oběma zeměmi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Baku (Ázerbájdžán). Autorka: Klára Zeldová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí

Doporučujeme