Ázerbájdžán se potýká s poklesem investic, láká proto na ekonomické zóny

Diverzifikace hospodářství a investice mimo ropně-plynový sektor patří k hlavním prioritám ázerbájdžánské vlády. Stát se rozhodl přilákat nové investory výstavbou ekonomických zón, v nichž vytváří výhodné prostředí pro podnikání.

Ázerbájdžán se potýká s poklesem zahraničních investic již posledních deset let. Až 85 % z nich navíc míří do ropného sektoru. Stát se proto ve zvýšené míře věnuje aktivitám zaměřeným na investiční pobídky a Ázerbájdžán se i díky své strategické poloze pro transport zboží z východní Asie stává prioritní destinací pro společnosti, které se zajímají o diverzifikaci a zkracování dodavatelských řetězců.

Alatská volná ekonomická zóna | Zdroj: AFEZ

Země je nadstandardně hodnocena také v klasifikaci teritoriálního exportního rizika OECD. V roce 2022 se Ázerbájdžán kromě Pobaltských republik stal jedinou zemí bývalého Sovětského svazu s exportním rizikem OECD na úrovni 4, a byl tak označen jako nejbezpečnější stát pro export a zahraniční investice v celém regionu.

Ázerbájdžánským vlajkovým projektem pro přilákání investorů mimo ropně-plynový sektor je Alatská volná ekonomická zóna (AFEZ). Ta byla založena jako na vládě nezávislá, extrateritoriální entita přibližně 70 km jižně od hlavního města Baku v nejvýznamnějším ázerbájdžánském přístavu Alat.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

V zóně není aplikováno ázerbájdžánské ústavní právo, daňový a celní systém ani měnový zákon. Případné spory mají být řešeny nezávislými arbitry. První fáze projektu bude dokončena již na konci letošního července. Rezidenti budou moci započít stavební úpravy na připravených parcelách na ploše 60 ha od začátku srpna. Výhodou zóny je její strategická poloha a těsné napojení na stávající dopravní infrastrukturu.

Zóny mají pomoci i s nezaměstnaností

Nově založená Agentura pro rozvoj ekonomických zón spravuje 6 průmyslových parků, 4 průmyslové distrikty a 51 agroparků rozmístěných po celém teritoriu Ázerbájdžánu. Každá ze zón se specializuje na jinou hospodářskou oblast, všechny však cílí na rezidenty podnikající mimo ropně-plynový sektor.

Agentura klade důraz na rozprostření firem po celém Ázerbájdžánu podle náročnosti na dostupnost infrastruktury a analýzy konkurenceschopnosti projektu, tak aby nedocházelo k přílišnému soustředění průmyslu na jednom místě. Tento přístup má mimo jiné napomoci při řešení nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. Rezidenti jsou ázerbájdžánskými entitami, které jsou ve specifických případech osvobozeny od plateb DPH, nemíří-li ovšem zboží na domácí trh.

Společnostem je nabízen veškerý servis související s registrací v zónách, veškeré byrokratické náležitosti lze vyřídit na jednom místě. Obě entity jsou také připraveny být nápomocny svým rezidentům při operativních procesech spojených s každodenním fungováním firem. V případě AFEZ by potenciální investoři měli vyrábět produkty nejen s přidanou hodnotou, ale být i dostatečně konkurenceschopné na zahraničních trzích, zóna je nicméně otevřena také zpracování potravin či jiné potravinářské produkci.

Ilustrační fotografie

Pro zboží platí exportní kvóty

Na rozdíl od zón spravovaných agenturou je povinností 75% exportní kvóta pro vyrobené produkty, aby nedošlo k přehlcení ázerbájdžánského trhu. V případě zón spravovaných agenturou je zájem především o výrobu bílé elektroniky, zpracování potravin či výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

V případě zájmu o více informací k ekonomickým zónám v Ázerbájdžánu kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Baku e-mailem (commerce_baku@mzv.cz) nebo telefonicky (+994 12 436 85 55).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Baku (Ázerbájdžán). Autorka: Klára Zeldová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme