Ázerbájdžánská delegace se v Praze zúčastnila business fóra k Východnímu partnerství

Ministerské konference, pořádané v Praze Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v rámci českého předsednictví v Radě EU, se zúčastnila početná delegace z Ázerbájdžánu.

Fóra Eastern Partnership Business Forum: Geoeconomic Challenges and Opportunities ve dnech 17. a 18. října 2022 se se zúčastnili vládní činitelé zemí Východního partnerství, zástupci EU, mezinárodních organizací, obchodních a finančních institucí.

Ilustrační fotografie

Ázerbájdžánskou delegaci vedl první náměstek ministra hospodářství Elnur Aliyev, který vystoupil v panelu zaměřeném na budoucnost Východního partnerství a spolupráci platformy s EU. Další ázerbájdžánští řečníci v sektorově zaměřených panelech reprezentovali Alatskou volnou ekonomickou zónu, Asociaci pro rozvoj malých a středních podniků, Agenturu pro obnovitelné zdroje a Regionální akademii inovativních technologií.

Cílem fóra bylo podnícení diskuze o stávajících příležitostech k prohloubení a rozšíření obchodní spolupráce mezi EU a jejími východními partnery. Zároveň bylo diskutováno zmenšení ekonomické závislosti EU a zemí Východního partnerství na Rusku. Hlavním tématem konference byla spolupráce v oblasti inovativních technologií. Sektorové panely byly proto zaměřeny na inovativní zemědělství, energetickou a digitální transformaci, budování infrastruktury „smart cities“ a prověřování investic.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Technologie smart cities byly na akci, kromě obvyklého řízení dopravy, představeny také environmentálními řešeními pro čistější města. Na ázerbájdžánské delegaci se podílelo pět zástupců podnikatelské sféry orientujících se na inovativní environmentální technologie se zvláštním zaměřením na vodní hospodářství.

Ochrana životního prostředí je jednou z priorit ázerbájdžánské vlády do roku 2030. Hlavní pozornost je věnována nakládání s vodou a odpadovému hospodářství. Nedostatečná kapacita pitné vody a odpadního systému v zemi je palčivým problémem na území celého státu, který se vláda snaží prioritně řešit.

Zájem je rovněž o opětovné využívání vyčištěné vody. V rámci doprovodného programu ke konferenci organizovaného Velvyslanectvím ČR v Baku pak ázerbájdžánští podnikatelé navštívili české společnosti Mavel, Zikmund Electronics a Topol Water.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Baku (Ázerbájdžán).

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí

Doporučujeme