Balíček ekonomických opatření Uzbekistánu v souvislosti se šířením koronaviru

Podle dekretu prezidenta Uzbekistánu Šavkata Mirzijojeva „O prioritních opatřeních ke zmírnění negativního dopadu pandemie koronaviru a globální krize na ekonomiku Uzbekistánu“ země posílí aktivní podporu svého hospodářství a sociálního sektoru v souvislosti se šířením nákazy covid-19.

Podpora proběhne formou následujících klíčových iniciativ:

Podpora hospodářství:

 • v rámci ministerstva financí se vytváří protikrizový fond ve výši 10 mld. sumů, tj. cca 100 mil. USD. Jeho finanční prostředky budou směřovány na opatření k boji proti šíření koronavirových infekcí, na podporu podnikání a zaměstnanosti, včetně provádění infrastrukturních projektů, zajištění udržitelného fungování hospodářských odvětví a rozšíření sociální podpory obyvatelstva.
 • Zřizuje se zvláštní protikrizová komise vedená předsedou vlády Uzbekistánu. Čerpání prostředků z protikrizového fondu bude schvalovat tato protikrizová komise.
 • Bude stanoven seznam a objem potravin pro účely nákupu a tvorby rezerv.
 • Zavádí se monitorování objemů výroby surovin pro výrobu spotřebního zboží.
 • Ceny budou monitorovány na trzích za účelem prevence umělého zvyšování cen pro sociálně významné potravinářské výrobky.
 • Zavádí se moratorium na daňové audity do konce roku.
 • Právnické osoby dostávají šestiměsíční zpoždění při placení daní z majetku, půdy a za využívání vodních zdrojů.
 • Od 1. dubna do 1. října 2020 se minimální částka sociální daně pro jednotlivé podnikatele snižuje ze 100 % na 50 % měsíčního příjmu.
 • Sazba daně za použití vodních zdrojů pro zavlažování zemědělské půdy se snižuje o 50 %.
 • Do 1. října 2020 se pozastavuje uplatňování sankcí na podnikatelské subjekty za vzniklé pohledávky.
 • Od 15. dubna do 15. října 2020 se prodlužuje lhůta pro platbu daně z nemovitostí a pozemkové daně fyzických osob.
 • Lhůta pro podání prohlášení o osobním příjmu za rok 2019 se prodlužuje do 1. srpna 2020 (zatím do 1. dubna).
 • Od 1. dubna do 1. října 2020 je pozastaven výběr turistické (hotelové) daně.

Podpora exportu:

 • zavádí se aplikace principu „vyšší moci“ v případě nedodržení zahraničně-obchodních kontraktů uzbeckými subjekty.
 • Ministerstvu investic a zahraničního obchodu byl vydán pokyn k vydávání osvědčení o vyšší moci podnikatelským subjektům na požádání. Proces získání certifikátu trvá jeden den (pokud se prokáže, že vyšší moc je spojena s koronavirem).
 • Uzbekistán nemá v plánu omezit vývoz produktů uzbecké provenience. Podle tiskové služby Státního celního výboru (SCC) se uzavření všech hraničních přechodů nevztahuje na osoby a vozidla zapojená do mezinárodní nákladní dopravy. Zákazu vývozu v současnosti podléhá pouze vývoz lékařských masek.

Sociální podpora obyvatelstva:

 • od 1. dubna 2020 se velikost příjemců dávek pro rodiny s dětmi mladšími 14 let a pro péči o děti, dokud nedosáhnou 2 let a materiální pomoci, zvýší o 10 %.
 • Zavádí se denní příplatek – 6 % měsíčního platu – 5482 lékařským, zdravotně-epidemiologickým a dalším zaměstnancům, kteří se podílejí na činnostech zaměřených na boj proti koronaviru. Například lékaři dostanou dalších 160 tisíc sumů (cca 15 USD) denně.
 • 1 040 milionů zaměstnanců státních vzdělávacích, sportovních a kulturních institucí, které pozastavily svou činnost, bude i nadále dostávat platy v plné výši.
 • Bude zjednodušen systém vydávání pracovní neschopnosti.
 • Zaručuje se zachování pracovních míst a průměrný měsíční příjem osob umístěných do karantény.
 • Je zakázáno zaměstnavatelům propouštět rodiče dětí infikovaných koronavirovou infekcí nebo v karanténě.
 • Karanténní dovolená se poskytuje rodičům žáků mateřských škol a studentů základních škol.
 • Dočasné dávky v invaliditě ve výši 100 % průměrné mzdy obdrží rodiče a pečovatelé v karanténě pro své dítě. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autor: Luboslav Mazurek, ekonomický rada.

• Teritorium: Uzbekistán
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme