Banky přistoupí na další odklad splátek. Hospodářská komora bude plnění slibu sledovat

Bankovní asociace vzala na vědomí požadavek Hospodářské komory na prodloužení splátkového moratoria. Banky tak navážou na předchozí období po první vlně koronaviru. Komora bude sledovat a vyhodnocovat, jak banky svůj příslib naplňují.

„Pomoc, kterou banky poskytly stovkám tisíc klientů v uplynulých šesti měsících, ať už skrze odklady splátek nebo úvěry se státní zárukou, byla nejefektivnější, když probíhala formou dialogu mezi bankou a konkrétním klientem. Včasný dialog je podmínkou efektivní pomoci,“ říká Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace. „Zkušenosti s odklady splátek, které banky klientům proaktivně nabídly již v březnu ještě před plošným moratoriem, jednoznačně ukázaly, že individuální přístup dává bankám prostor efektivně pomoci právě těm klientům, kteří pomoc potřebují především,“ dodává Salomon.

Komora bude shromažďovat podněty od podnikatelů

Bankovní domy při jednání s Hospodářskou komorou deklarovaly, že jsou připravené upravit vzájemné vztahy se svými klienty, aby jim pomohly překlenout dočasné problémy a udržet jejich podnikání do doby, než se jejich situace zlepší. Hospodářská komora bude shromažďovat od firem podněty, nakolik banky tento příslib plní. Na základě toho povede s bankami a vládou další diskusi o případné legislativní úpravě, která by podnikům pomohla.

Pomoc i pro dodavatele přímo zasažených firem

Podle Hospodářské komory řada uzavřených podniků nebude moct splácet svoje úvěry, protože nemají žádný příjem. Banky proto Hospodářské komoře slíbily, že podnikatelé z řad osob samostatně výdělečné činných a firmy, kterým vláda uzavřela provozovny nebo omezila jejich podnikatelskou činnost, budou mít možnost upravit splátkové kalendáře nebo čerpat další prostředky na jejich provoz například za pomoci státních záruk. Pomáhat jim v přehodnocení závazků budou poradci bankovních domů. Nezbytné ale bude, aby se na svou banku včas obrátili a svou situaci s nimi konzultovali.

Foto: Hynek Glos (MF)

„O možných parametrech, které by podnikům ulevily, jsme jednali s téměř celým vedením Bankovní asociace. Požádali jsme, aby při posuzování závazků podnikatelů zohlednili, že se v dočasných problémech se splácením můžou ocitnout i podniky, které vláda sice neuzavřela, ale v dodavatelsko-odběratelském řetězci jsou navázané na uzavřené nebo restrikcemi omezené podniky,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že společným záměrem Hospodářské komory i Bankovní asociace bude snížit dlouhodobé negativní dopady současné situace na tuzemské hospodářství.

Pokud se podnikatelé setkají s neopodstatněnou neochotou bankéřů jednat o změnách podmínek, budou mít možnost se obrátit se svým podnětem na Hospodářskou komoru. Na základě těchto podnětů bude s Bankovní asociací jednat o dalším postupu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme