Barack Obama v Singapuru hovořil o udržitelnosti rozvoje ve světě

Barack Obama se ve svém projevu v Singapuru zaměřil na udržitelnost světového rozvoje, zelené technologie a na potřebu limitovat velikost komerčních, zejména bankovních, subjektů kvůli dosažení stability ekonomik.

Akci Obama Sustainable Development Lecture organizovala Globální aliance pro MSP v hotelu Shangrila dne 14.12.2019. Mezi stovkou pozvaných účastníků z řad malých a středních podniků a organizací na podporu obchodu nechyběl ani ředitel kanceláře CzechTrade v Singapuru Jiří Zavadil. GASME je mezinárodní organizací, které se zabývá problematikou malých a středních podniků v mnoha zemích světa a slouží jako mezinárodní platforma pro výměnu zkušeností a pro spolupráci mezi MSP na mezinárodní úrovni. 

Zdroj: Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Singapore.

• Teritorium: Singapur

Doporučujeme