Barometr českého průmyslu: Dvě třetiny firem spěchají s digitalizací

Digitalizace a automatizace rutinních činností přináší firmám mnoho výhod. Chytré technologie Průmyslu 4.0 umožňují podnikatelům lépe pracovat s informacemi a efektivně je využívat k dosažení lepších výsledků.

Nejen to zaznělo při třetím vysílání diskusního pořadu Barometr českého průmyslu. Jde o nezávislou debatu osobností průmyslu, akademické sféry a politiků. Diskuse navázala na data získaná v průzkumu (Analýza českého průmyslu) a zaobírala se tématy jako nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nízký růst produktivity práce, transformace české ekonomiky či investice do digitalizace. Stranou nezůstala ani energetická koncepce vlády a green deal. 

Diskuse s VIP hosty především z řad českých průmyslníků, se zúčastnili vicepremiér Karel Havlíček, Tomáš Hüner, ředitel Smart Infrastructure společnosti Siemens, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, Pavel Juříček, majitel Brano Group a.s. a místopředseda Hospodářského výboru PS ČR, Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT, Petr Jonák, ředitel korporátních záležitostí společnosti T-Mobile Czech Republic a Petr Gaman, ředitel Prague Advanced Technology and Research Innovation Center.

Dvě třetiny firem chtějí automatizaci co nejdříve

Digitalizace a automatizace rutinních činností přináší firmám mnoho výhod a v horizontu tří až pěti let ji plánuje zavést 62 % firem a alespoň částečně 35 % podniků.

Dodejme, že jako rutinní či opakované pracovní výkony vytipovaly společnosti až 24 procent činností ve výrobě a v administrativě dokonce 36 procent. Společně s rekvalifikací by to mohlo pomoci v dlouhodobém horizontu nejen zvýšit produktivitu práce, ale také řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly.

„Průmysl 4.0 může pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ říká vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír Mařík.

„Zároveň je ale nutné podporovat perspektivní obory a také si bránit náš pracovní trh. Vnímám, že mnoho vysoce kvalifikovaných lidí odchází z Česka do zahraničí nebo začíná pro zahraniční firmy pracovat formou home-office,“ dodává.

„Vnímám nesoulad mezi kvalifikacemi, tím, co je potřeba na trhu a tím, jací absolventi vycházejí ze škol, tj. nerovnováha strukturálního charakteru. Krátkodobým až střednědobým řešením je pokračovat v úsilí a usnadnit příliv zahraničních pracovníků na český trh,“ nastiňuje podstatu problematiky i možná řešení prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Více informací k Analýze českého průmyslu

Nové téma: Energetická udržitelnost

A jako klíčové není vnímáno jen téma digitalizace a automatizace. Otázka energetické udržitelnosti je pro řadu podniků novým tématem, jehož důležitost bude nepochybně stoupat. Firmy potřebují ke svému fungování dvě důležité informace. Především musejí znát pravidla, která se jich budou týkat. V mnoha sektorech stále ještě není jasné, jaké cíle budou pro podniky závazné a jak by je měly měřit a vykazovat. Zároveň musejí znát alespoň základní obrys vývoje cen.

V současné době tvoří náklady na energie u třetiny firem méně̌ než pět procent výrobních nákladů a u poloviny subjektů je to méně̌ než 10 procent.

„U nás v Branu plánujeme stavbu energeticky aktivních budov, a na snížení energetické náročnosti systematicky pracujeme. V tuto chvíli vynakládáme na energie 5 až 10 % procent celkových výrobních nákladů, záleží na závodu,“ popisuje aktuální energetickou situaci ve firmě majitel Brano Group Pavel Juříček.

„Obecně platí, že udržitelností se zabývají zejména dvě skupiny firem – podniky s velkou zahraniční matkou a firmy, u kterých je to součástí filozofie produktu nebo zakladatele. Ostatní stále hodnotí spíše finanční ukazatele, což se nedá vytknout. Trend se postupně obrací, jak se projevuje tlak na dodavatelské řetězce, zvyšuje se návratnost udržitelných investic a z udržitelnosti se stává konkurenční výhoda,“ říká Miroslav Lopour, šéf strategických projektů v týmu energetických projektů, Deloitte Advisory, s.r.o.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva ČVUT

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme