Bärtl: Vývozce posouvá dál tlak zahraniční konkurence

„Patříme k nejotevřenějším ekonomikám EU, proto je pro nás zásadní, abychom vytvářeli příznivé podmínky pro exportéry a pomohli jim uspět v celosvětové konkurenci,“ říká v rozhovoru pro Euro TV náměstek ministra průmyslu a obchodu (MPO) Vladimír Bärtl.

Export je v Česku hlavním tahounem růstu. Daří-li se vývozcům, nadechuje se i hospodářství, a pro malou a otevřenou ekonomiku to platí dvojnásob.

Stát nabízí vývozcům řadu služeb a zvýhodnění. Klíčové je podle Bärtla odstraňování cel a dalších tarifních i netarifních překážek. V Evropské unii je volný obchod samozřejmostí, jenže je nutné bořit bariéry, jež komplikují český obchod s třetími zeměmi, shrnuje pro Euro TV náměstek.

„V rámci společné obchodní politiky EU vytváříme rámec vztahů se třetími zeměmi. Jde především o odstraňování cel, tarifních i netarifních bariér, o antidumpingové řízení. Jednoduše se snažíme bojovat se vším negativním, s čím se mohou naši vývozci v zahraničí setkat,“ říká Bartl. „Další oblastí je nabídka klasických služeb pro vývozce, jež zajišťuje státní agentura na podporu exportu CzechTrade. Svůj servis nabízí z velké části malým a středním podnikům,“ doplňuje.

Tahouny vývozu jsou malé a střední firmy

Gró českého exportu tvoří automobily Škoda, dopravní prostředky a stroje velkých výrobců – to je obecně vžitá představa. Podle nedávného průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) ale více než 50 procent vývozu zajištují malé a střední firmy. „To je důvod, proč právě jim musí stát zajistit ty nejlepší podmínky,“ upozorňuje Bärtl.

Význam exportu pro tuzemské hospodářství vidí zástupce MPO nejen v tom, že se díky němu zvyšuje HDP: „Průměrná mzda ve firmách, které vyvážejí, je vyšší než u zbytku podniků. Obecně jsou ekonomicky úspěšnější. Exportéři také musejí pod tlakem zahraniční konkurence inovovat, zkvalitňovat výrobu a zvyšovat svoji konkurenceschopnost.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu, potažmo agentura CzechTrade, se proto v poslední době zaměřují na vývoz s přidanou hodnotou. „Škála služeb, které stát poskytuje vývozcům, přizpůsobujeme novým podmínkám,“ doplňuje Bärtl.

Sedm let v řadě dosahuje export rekordních čísel. Diverzifikace vývozu je podle náměstka nutná, nicméně nejdůležitějšími obchodními partnery ČR jsou a vždy zůstanou státy EU (84 procent zboží a služeb směřuje na unijní trhy). „Vývoz roste permanentně už sedmý rok v řadě. Za rok 2016 jsme dosáhli téměř čtyř bilionů korun vývozu a dá se očekávat, že i osmý – tedy letošní – rok bude rekordní,“ pochvaluje si.

A kteří výrobci dělají Česku v zahraničí aktuálně největší reklamu? „Samozřejmě jde nadále o firmy z tradičních oborů jako strojírenství, automobilový průmysl, sklářství, potravinářství (pivo), ale také o energetiku. Naše podniky se silně zaměřují na výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů. A kromě tradičních odvětví jsme dobří i v nanotechnologiích a biotechnologiích. S českou invencí se posouváme dál,“ vypočítává Vladimír Bärtl.

Vybudujte si sebevědomí a hurá do světa

Podle náměstka není nutné hledět s despektem na to, že téměř 85 procent vývozu zboží a služeb míří do zemí osmadvacítky.

„Především je potřeba zmínit, že ne vše, co vyvezeme do EU, tam také skončí. Často jde o reexporty do USA či do asijských a dalších zemí. Druhá věc je ta, že jsme historicky a geograficky součástí Evropy. Vývozci si i mohou své vývozní sebevědomí vybudovat na blízkých trzích, a když tam uspějí, mohou se posunout dál,“ glosuje Bärtl.

Mantrou státní exportní strategie, která byla nedávno aktualizována, skutečně zůstává diverzifikace exportu. Vývozci by měli mít podle vlády dobré zázemí a otevřené dveře i na trzích mimo Evropskou unii.

„Za poslední tři roky jsme otevřeli šest zahraničních kanceláří CzechTrade a všechny mimo EU. Snažíme se i služby jako jsou asistované výstavy a veletrhy s podporou MPO směřovat mimo Unii, tak abychom pomohli vytvořit zázemí pro naše vývozce jinde ve světě,“ uvádí náměstek.

Přes pomoc státu je samozřejmě klíčové, jaká je kvalita tuzemských výrobků a podnikatelské plány našich firem, stejně jako smysluplné využívání informací o tom, kde bude o jejich výrobky či služby největší zájem.

Mix placených a neplacených služeb

A jakými dalšími nástroji podporuje vláda české vývozce?

Podle Vladimíra Bärtla nabízí MPO i CzechTrade klientsky atraktivní mix bezplatných, dotovaných a placených služeb: „Mezi bezplatné patří informační servis a množství oborových a teritoriálních analýz. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV) zpracováváme souhrnné teritoriální informace, které se váží k teritoriím, kde máme zastupitelské úřady a zahraniční kanceláře CzechTrade. Těžiště informací, které poskytujeme, najdou vývozci na portálu BusinessInfo.cz.“

Firmy si mohou díky těmto informačním zdrojům odpracovat domácí úkoly dříve, než vyrazí do světa. Za nejdůležitější počin odcházející vlády pak označil Bärtl vytvoření jednotné zahraniční sítě: „Vztah MPO a Ministerstva zahraničních věcí (MZV ČR) se racionalizoval tím, že se spojila sít zastupitelských úřadů a kanceláří CzechTrade. Vytvořil se společný katalog služeb, který velmi přehledně zprostředkovává exportérům seznam služeb. Dozví se i to, která organizační složka státu je jim schopna poskytnout konkrétní pomoc,“ přibližuje náměstek.

Před dvěma lety bylo otevřeno také takzvané Klientské centrum pro export, což je fyzické místo, na kterém mohou exportéři v sídle agentury CzechTrade konzultovat své problémy s oborovými specialisty agentury CzechTrade, MPO i MZV ČR.

V rozhovoru pro Euro TV připomněl Bärtl ještě nedávno schválenou dohodu CETA – tedy smlouvu o volném obchodu mezi Kanadou a EU. Právě ona je ideálním příkladem, jak odstraňovat bariéry pro obchod i investice ve třetích zemích. „Abychom dostali do takové dohody to, co je dobré a důležité pro české firmy, musíme se pravidelně na platformě expertního týmu potkávat s firmami a jejich reprezentacemi a musíme jejich potřeby asertivně prezentovat v Bruselu,“ dodává.

Podpora CzechTrade je dotována z Evropské unie. To, co podporuje přímo ministerstvo průmyslu a obchodu je hrazeno z českého státního rozpočtu. I MPO přispívá firmám na účast na zahraničních výstavách. „Jde o zhruba třicet výstav ročně, a to ze všech oborů. Letos se rozsahem i významem vymyká naše angažmá na specializované světové výstavě EXPO Astana 2017, kde se ČR poprvé rozhodla zúčastnit světové výstavy především s ohledem na téma (Energie budoucnosti) a teritorium, kde se koná. Kazachstán je velmi perspektivním trhem pro české podnikatele,“ připomněl náměstek.

Jakub Procházka

Doporučujeme