Bavorsko investuje do nových cyklostezek

Stavebním firmám, které hledají zakázky v Bavorsku, se rýsuje nová příležitost. Tamní vláda hodlá investovat zhruba 200 milionů eur ze spolkových a bavorských fondů do výstavby 400 kilometrů nových cyklostezek podél silnic.

V Bavorsku už nyní mají dobře rozvinutou síť cyklostezek u spolkových i bavorských silnic. Podél dálkových, spolkových silnic o celkové délce 6 000 kilometrů se už podařilo vybudovat 2 750 kilometrů dlouhé cyklostezky. A na 14 500 kilometrů místních, bavorských silnic připadají 4 000 kilometrů doprovodných cyklostezek.

To už však stačit nebude. Zvláště v době pandemie koronaviru přesedlalo mnoho lidí kvůli nižšímu riziku nakažení na cestě do práce z hromadné dopravy na kolo. Cesta na kole však přináší vyšší riziko úrazu, protože mnoho cyklostezek je zastaralých a neodpovídá bezpečnostním standardům. Proto chce bavorská vláda síť cyklostezek vylepšit a rozšířit.

Investice do Programu výstavby cyklostezek na období 2020–2024 navazují na úspěšnou sérii programů budování cyklotras z předchozích let. Cílem je použít finanční prostředky na výstavbu cyklostezek u již hotových silnic a vytvoření doprovodných cyklotras u nových stavebních projektů.

Vláda hodlá investovat 110 milionů eur z bavorského zemského rozpočtu a 90 milionů eur ze spolkového rozpočtu. V rámci programu již vznikl návrh s 200 projekty podél spolkových silnic o délce 370 km a s 239 projekty u bavorských silnic o délce 440 km. Veškeré plánované trasy a jejich předpokládanou stavební cenu lze najít v informacích o Programu výstavby cyklostezek 2020–2024 .

Do budoucna se rovněž uvažuje o investici do cyklostezek v bavorském hlavním městě Mnichově. Do roku 2025 chce město Mnichov investovat kolem 1,5 miliardy eur do výstavby nových 450 kilometrů cest. V příštích několika letech tak budou kolem mnichovského okruhu Altstadtring postupně budovány cyklostezky široké 2,30 až 2,80 metrů.

České stavební firmy, které mají zájem o získání bavorských zakázek na výstavbu cyklostezek, se mohou přihlásit skrze platformu bavorského ministerstva pro bydlení, výstavbu a dopravu Vergabe Bayern. Jak upozornil pracovník ministerstva pro bydlení, výstavbu a dopravu, jsou výstavby cyklostezek často součástí výstavby silnic, či jiných projektů. Jednotlivé zakázky se budou na této platformě nově objevovat během následujících měsíců. Doporučuje se hledat zakázky pod hesly „Rad“, „Fahrrad“ nebo „Radweg“.

Program výstavby cyklostezek má zaručenou i další podporu v budoucnosti, neboť se jedná o vysoce ekologický způsob dopravy, který má v rámci ochrany životního prostředí v bavorské politice vysokou prioritu.

Více informací si můžete vyžádat na obchodním úseku Generálního konzulátu v Mnichově, který je připraven rovněž asistovat při aktivitách českých firem na bavorském trhu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo). Autorka: Zuzana Zechovská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Německo
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Investice

Doporučujeme