Belgická situace v oblasti přepravy zboží v souvislosti s pandemií covid-19

Bezpečnostní rada státu rozhodla o prodloužení omezení volného pohybu do 3. května. Tento stav započal v Belgii v pátek 20. března 2020, kdy byly uzavřeny belgické hranice a jsou prováděny kontroly na hraničních přechodech. Navzdory těmto opatřením zůstává nákladní doprava povolena. Transport zboží mezi ČR a Belgií není nijak omezen a nadále pokračuje bez významnějších změn.

I přesto, že došlo k uzavření belgických hranic a omezení volného pohybu, nákladní doprava z a do Belgie do tohoto omezení zahrnuta není. Přeprava zboží zůstává nadále plynulá a bez přímých omezení. Nebyl snížen ani počet hlavních hraničních přechodů, jako k tomu došlo v některých jiných evropských zemích. Pouze na některých menších silnicích byly k usnadnění kontrol vytvořeny zátarasy z betonových bloků, zejména mezi Belgií a Francií/Nizozemskem. Nevytváří se však ani kolony a řidiči nemusí podstupovat významné delší čekací doby na hranicích.

U řidičů nákladní dopravy je však vyžadováno, aby při nakládce a vykládce respektovali základní hygienická pravidla, dodržovali sociální vzdálenost 1,5 m a omezili kontakt s dalšími osobami. Je doporučeno, aby veškerá správa a administrativa byla řešena v co nejvíce případech digitální formou. Pro více informací o nákladní dopravě, vykládkách a nakládkách doporučujeme sledovat stránky Královské federace belgických dopravců a poskytovatelů logistických služeb.

V důsledku vyšší poptávky v lékárnách a obchodech s potravinami byly upraveny také podmínky pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží. Ministerstvo dopravy zavedlo prozatímní výjimky týkající se doby řízení a odpočinku pro řidiče nákladních automobilů. Týdenní pracovní doba je navýšena z 56 na 60 hodin, dvoutýdenní pracovní doba z 90 na 96 hodin. Je povoleno odložit týdenní odpočinek. Řidiči musí na výtiscích nebo na zadní straně tachografového disku uvést důvod odchylky od normálních limitů.

Ekonomická situace v Belgii

I přesto, že jsou v Belgii od 18. března uzavřeny veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a v současné době také zahradnických center a obchodů pro kutily, přijímá belgická federální vláda i regionální vlády významná ekonomická opatření na podporu podniků, OSVČ a dočasně nezaměstnaných osob. Zároveň jsou uvolňovány vysoké finanční podpory na pomoc ekonomice v době koronavirové krize.

Podniky mohou například přijímat opatření vzhledem ke svým zaměstnancům ve formě dočasné nezaměstnanosti, kdy zaměstnanec pobírá 70 % své hrubé mzdy. Zároveň jsou nyní podniky, které čelí ekonomickým potížím, chráněny před výkonným zabavením majetku, před bankrotem a soudní likvidací. OSVČ, které byly nuceny přerušit svou činnost, mají možnost využít překlenovací právo a získat tak náhradní příjem za březen a duben 2020.

K dalším ekonomickým opatřením federální vlády lze připojit osvobození od daně z příjmu pro dobrovolné přesčasy, nabídky pracovních pozic v zemědělském, zahradnickém a lesnickém sektoru, flexibilní pracovní dobu, krátkodobé smlouvy na dobu určitou, odklad splácení hypoték, odklad plateb za sociální pojištění a další (viz stránky belgické federální vlády).

Regionální vlády přijaly rovněž řady opatření na podporu subjektům zasaženým krizí. OSVČ jsou poskytovány finanční podpory formou jednorázových prémií a krizových záruk, dále byly navýšeny záruční kapacity pro podnikatelské úvěry velkým společnostem, bylo rozhodnuto o založení nouzového fondu pro některá sdružení a o prodloužení plateb některých daní. Informace o aktuálních ekonomických opatřeních přijatých regionálními vládami lze sledovat na webových stránkách vlámské, valonské a bruselské vlády.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie).

• Teritorium: Belgie
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme