Belgické předsednictví posunulo EU k silnější podpoře biotechnologických startupů

Belgie se během svého končícího předsednictví v Evropské unii zaměřila na agendu biotechnologického sektoru, která má dlouhodobou podporu její vlády. Jedním z témat byly možnosti financování těchto společností v počáteční i následné fázi jejich růstu, kdy potřebují rizikový kapitál.

Belgie upozornila na možnosti využití nástrojů EU: ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí (Health Emergency and Preparedness Response – HERA) informovala o financování unijních startupů a scale-upů, tedy firem působících v oblasti biotechnologií a lékařských technologií (medtech).

Ilustrační fotografie

Evropská investiční banka (EIB) může podpořit tyto firmy svým nástrojem Venture Debt, který je v oblasti biotechnologií využitelný od první fáze klinického testování. Tento rizikový dluh je půjčkou v počáteční fázi, v níž EIB poskytuje likviditu před dalšími koly získávání kapitálu. Je nastaven jako doplněk k rizikovému kapitálu. Nástroj zohledňuje vysoká rizika a dlouhou dobu realizace v tomto sektoru (5–7 let).

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Schválení jeho poskytnutí ze strany EIB trvá 6 až 9 měsíců, ale úspěšné absolvování tohoto procesu je i doporučením pro budoucí investory. Výhodou je, že EIB může podstoupit větší rizika při poskytování tohoto nástroje, protože za její kapitál se ručí rozpočtem EU. Za 10 let poskytla EIB 2,7 miliardy eur na projekty v oblasti biotechnologií a medicínských technologií.

Belgie dokáže podpory EIB využít

Belgie byla od 2018 příjemcem v biotechnologiích a medicínských technologiích v celkové hodnotě 208 milionů eur a tedy třetím nejvyšším příjemcem podpory ze strany EIB v EU po Německu a Francii. Mezi společnostmi se sídlem v Belgii, které využily těchto možností, byly například Univercells, iSTAR Medical, Exevir Bio, The Akkermansia Company, Novadip.

Ilustrační foto

Cílem belgického předsednictví bylo také představit alternativy pro evropské společnosti, které obvykle v další fázi růstu hledají kapitál mimo EU, protože unijní kapitálové trhy v Unii nejsou svými možnostmi srovnatelné. V důsledku toho dochází k převzetí biotechnologických firem a jejich odchodu mimo Evropu, kde mají možnosti růstu na jiné škále.

Panevropské fondy na obzoru

Evropská komise v březnu oznámila záměr vytvoření panevropských fondů, které by usnadnily privátní investice tohoto rozsahu (Communication on Building the Future with Nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing within the EU). Komise zadá na konci letošního roku zpracování studie ke konsolidaci investičních fondů, včetně rizikového kapitálu a burz s cílem, aby na EU úrovni vznikl biotechnologický burzovní trh v dostatečném objemu (integrací burzovních trhů Euronext a Deutsche Boerse). Záměrem má být také vytvořit evropskou obdobu amerického burzovního trhu NASDAQ zaměřenou na biotechnologie a tím udržet a rozvíjet v EU společnosti využívající transfer vědy do průmyslových řešení.

Finanční nástroje Evropské investiční banky i budoucí postup Evropské komise, které podporuje také belgická vláda, mohou být pro české startupy i scale-upy v oblasti biotechnologií dodatečnými příležitostmi k získání počátečního i růstového kapitálu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorka: Eva Kordová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Biotechnologie | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme