Belgický institut IMEC nabízí specializovaná studijní a pracovní místa

Výzkumný a vývojový institut IMEC byl založen v roce 1984 a jeho hlavní sídlo je v belgické Lovani. Specializuje se na převod pokročilých a inovativních řešení z výzkumu a vývoje do praxe.

V Lovani má k dispozici 12 000 m2 špičkově vybavené testovací a laboratorní infrastruktury v hodnotě 2,5 miliardy Euro. Součástí této infrastruktury jsou dvě laboratoře zaměřené na vývoj 300mm polovodičů a 200mm polovodičů.

Ilustrační fotografie

Laboratorní prostory IMEC jsou zaměřeny i na další obory (mj. biolab, microsystems lab). Společnost Imec se svými výzkumnými skupinami a přidruženými laboratořemi na univerzitách disponuje řadou specializovaných zkušebních laboratoří, kde mohou výzkumní pracovníci a průmysloví partneři testovat nové technologie a koncepty.

IMEC celkově zahrnuje 5 500 expertů z více než 96 zemí. Spolupracuje s více než 600 významnými průmyslovými partnery a firmami. Je také aktivním členem globální akademické komunity.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

IMEC má své pobočky v Nizozemsku (partnerství s firmou ASML), na Tchaj-wanu (spolupráce s TSMC), v Japonsku a USA.  Název IMEC je zkratkou z „Interuniversity Microelectronics Centre“, což původně označovalo propojení více specializovaných institucí. Na stejném principu je IMEC nyní provázán také s belgickými univerzitami VUB Brusel, KU Leuven a Univerzitou v Gentu.

IMEC se zaměřuje na velké spektrum oborů, zejména na polovodiče, automobilový průmysl, umělou inteligenci, zdraví a biotechnologie, oblast energetiky, robotiku a průmysl 4. 0.

Ilustrační fotografie

Příkladem konkrétního zaměření IMEC je nově schválený Akt o čipech EU (EU Chips Act), kde došlo ke shodě ve vyjednáváních v EU v dubnu 2023 na konečném znění právního textu. Byl tak i potvrzen objem finančních prostředků, které bude možné čerpat na podporu rozvoj průmyslu v oblasti polovodičů v EU, v původně navržené výši 3,3 miliardy Eur. Tento právní akt EU vstoupí v brzké době formálně v platnost, což zahájí přípravy na  využívání prostředků EU na podporu vývoje a výroby polovodičů.

Čerpání podpory EU v oblasti výzkumu a vývoje bude možné skrze konsorcia, která budou pro své členy žádat Evropskou komisi o přidělení podpůrných finančních prostředků. Podmínkou k  jejich získání bude spolupráce s dalšími specializovanými institucemi z  jiných členských států. IMEC může, vzhledem ke svým kapacitám, hrát jednu z klíčových rolí. Zástupci vědy a výzkumu v oborech, na které se IMEC specializuje, patří k  jeho potenciálním partnerům, a to včetně možností v oblasti polovodičů.

Další možností, kterou IMEC nabízí, je zapojení se do jeho činnosti prostřednictvím doktorských studijních programů, které probíhají jednak přímo v jeho sídle v Lovani, a také v institucích, jež jsou jeho součástí. IMEC zároveň hledá výzkumné a vývojové pracovníky na specializované pracovní pozice. Aktuálně byla mj. zveřejněna nabídka na pracovní pozici: Electronic System Design Engineer.

IMEC vypisuje průběžně tyto specializované nabídky, které je možné najít na webu IMEC. V případě zájmu o zprostředkování dodatečných informací na tyto specializované výzkumné pracovní pozice je možné se obrátit na ZÚ Brusel.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorka: E. Kordová, zástupkyně velvyslance.

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme