Belgický letní plán rozvolnění ve čtyřech etapách

Belgická federální vláda spolu s regionálními vládami na svém společném zasedání ze dne 11. května 2021 přijala široce pojatý „letní plán rozvolňování“. Záměrem je návrat do „normálnějšího života ve čtyřech etapách“.

V souvislosti s prezentací plánu vláda znovu vyzvala občany, aby se nechali očkovat, nechávali co nejvíce otevřená okna, respektovali nošení roušek a dodržovali osobní rozestupy. Motivačně má působit progresivní rozvolňování založené na podílu očkovaného obyvatelstva.

První etapa – od 1. června 2021

Podmínka: na lůžkách JIP bude maximálně 500 osob s covidem

 • Každá domácnost bude moci přijímat čtyři dospělé osoby vevnitř (do tohoto počtu se nezapočítávají děti do 12 let).
 • Home office bude stále povinný s tím, že zaměstnanci mohou docházet na pracoviště jednou týdně za předpokladu, že nebude na pracovišti zároveň přítomno více než 20 % zaměstnanců (nebo max. 5 v malých podnicích s maximálně 10 zaměstnanci). Testování je velmi silně doporučováno.
 • Odvětví pohostinství bude moci otevřít i vnitřní prostory mezi 8:00–22:00 s maximálním počtem čtyřech osob u jednoho stolu (nebo členové jedné domácnosti, je-li skupina větší). Minimální vzdálenost mezi stoly musí být 1,5 m. Venkovní terasy budou moci prodloužit otevírací dobu ze současných 22:00 na 23:30, pravidla pro rozestupy mezi stoly a počtu u nich sedících osob jsou totožná jako pro vnitřní prostory. Explicitně se upozorňuje na to, že pravidla pro pohostinství se budou v průběhu léta měnit v návaznosti na aktuální situaci.
 •  Kulturní aktivity (např. kulturní prezentace, představení, sportovní soutěže) se budou moci konat pro max. 200 osob vevnitř (resp. max. 75 % kapacity sálu), tyto osoby musí sedět (nesmí volně cirkulovat), mít na sobě roušku a mezi židlemi musí být respektována bezpečnostní vzdálenost. Venku bude povoleno 400 osob za předpokladu, že budou respektovat bezpečnostní vzdálenost a nosit roušku.
 • Neprofesionální sportovní aktivity – do 50 osob vevnitř a 100 osob venku (výjimku tvoří kontaktní sporty).
 • Mládežnické kempy a soustředění – do 50 osob bez noclehu, testování předem je velmi silně doporučené.
 • Oslavy a recepce vevnitř do 50 osob při respektování stejných pravidel jako v pohostinství.
 • Duchovní obřady (tzv. „filozofická a náboženská setkání“), svatby a pohřby – do 100 osob vevnitř a 200 osob venku, platí upřesňující pravidla pro kulturní aktivity,
 • Fitness, kina, bowlingové haly, kasína, sázkové kanceláře apod.  – budou moci otevřít, pokud dodrží striktní pravidla větrání a budou používat přístroj měřící kvalitu vzduchu, který bude umístěný na viditelném místě.
 • Veřejné sauny, vířivky, hammamy a parní lázně budou moci znovu otevřít.
 • Podomní prodej bude znovu povolen, totéž se týká „profesionálů v sexuálním průmyslu“.
 • Demonstrace do 100 osob sledující předem schválenou trasu budou znovu povoleny.

Druhá etapa – od 1. července 2021

Podmínka: na lůžkách JIP bude maximálně 500 osob s covidem, alespoň 6 z 10 dospělých bude mít absolvovanou první dávku vakcíny.

 • Home office již nebude povinný, zůstane ale doporučený, stejně jako testování.
 • Restrikce pro obchody budou ukončeny.
 • Profesionální sporty budou moci být provozované bez restrikcí.
 • Kulturní, sportovní a jiné happeningy se budou moci uskutečnit při respektování bezpečnostních vzdáleností a nošení roušek: vevnitř do 2000 osob nebo 80 % kapacity sálu, venku do 2500 osob.
 • Mládežnické kempy a jiná soustředění – do 100 osob s noclehem, testování předem je velmi silně doporučené.
 • Oslavy a recepce vevnitř do 100 osob při respektování stejných pravidel jako v pohostinství.
 • Duchovní oslavy (tzv. „filozofická a náboženská setkání“), svatby a pohřby – do 200 osob vevnitř a 400 osob venku, platí upřesňující pravidla pro kulturní aktivity.

Třetí etapa – od 30. července 2021

Podmínka: na lůžkách JIP bude maximálně 500 osob s covidem, alespoň 7 z 10 dospělých bude mít absolvovanou první dávku vakcíny.

 • Kulturní, sportovní a jiné happeningy se budou moci uskutečnit při respektování bezpečnostních vzdáleností a nošení roušek: vevnitř do 3000 osob nebo 100 % kapacity sálu, venku do 5000 osob. Od 13. srpna budou povolené masové eventy pokud účastníci předloží potvrzení o vakcinaci nebo čerstvý negativní PCR-test.
 • Mládežnické kempy a jiná soustředění – do 200 osob s noclehem, testování předem je velmi silně doporučené.
 • Oslavy a recepce vevnitř do 2500 osob při respektování stejných pravidel jako v pohostinství.

Čtvrtá etapa – od 1. září 2021

Podmínka: na lůžkách JIP bude maximálně 500 osob s covidem, alespoň 7 z 10 dospělých bude mít absolvovanou první dávku vakcíny.

 • Kulturní, sportovní a jiné happeningy se budou moci uskutečnit: vevnitř „bude upřesněno“, venku „bude upřesněno“ a masové eventy jak vevnitř, tak venku budou podmíněné předložením důkazu o očkování nebo čerstvým negativním PCR-testem.
 • Mládežnické kempy a jiná soustředění – bez restrikcí, testování předem je velmi silně doporučené.
 • Oslavy a recepce vevnitř, včetně náboženských obřadů, svateb a pohřbů bez počtové restrikce při respektování stejných pravidel jako v pohostinství.
 • Povolení trhů, bleších trhů apod. neprofesionálního charakteru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie).

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme