Belgie bude stavět nové větrné elektrárny

Belgie patří mezi přední výrobce větrné energie na světe a její ambice o nahrazení jádra energií z udržitelných zdrojů neustále stoupají. Příkladem jsou plány pro výstavbu nových větrných elektráren u břehů Severního moře, které by měly být plně funkční do roku 2020.Díky této výstavbě si Belgie slibuje snížení emisí oxidu uhličitého do atmosféry a vytvoření nových pracovních míst. Kromě toho jde také o příležitost pro spolupráci s evropskými zeměmi při zajišťování dodávek dílů pro větrné elektrárny. Česká Republika může být jednou z nich.

Belgický offshore větrný park se v Severním moři velice rychle rozrůstá a díky tomu se tak stal novým průmyslovým odvětvím. V Severním moři již funguje pět nových větrných parků, z nichž čtyři jsou plně funkční, a jeden se dokončuje. Celkem 274 větrných turbín vytváří energii pro zhruba jeden milion belgických rodin. V současné době probíhá výstavba šestého offshore větrného parku ve Vlámsku a v květnu 2019 započne výstavba sedmého. V pozadí nezůstává ani belgické Valonsko, které plánuje výstavbu třinácti větrných turbín podél dálnice z Namuru do Lutychu. Větrné turbíny mají být zcela funkční do konce roku 2019. Díky těmto investicím Belgie v současné době zaujímá šestou pozici ve světovém žebříčku využívání větrné energie na moři.

Belgická vláda si klade za cíl dokončení všech větrných elektráren do roku 2020, aby pomohla plnit ambice Kjótského protokolu a snížit tak emise oxidu uhličitého do atmosféry. Díky výstavbě nových turbín, které jsou větší a mnohem efektivnější, si Belgie slibuje snížení oxidu uhličitého o šest miliónu tun ročně. Belgie je navíc nucena k výstavbě nových větrných elektráren primárně kvůli rostoucí poptávce po elektrické energii a dále kvůli tomu, že dodávka elektřiny z jaderných reaktorů už není dostačující. To je zapříčiněno stárnoucími reaktory a jejich výpadky. Krom toho Belgie musí podporovat vznik nových energetických zdrojů, jelikož do roku 2025 má v plánu ukončit činnost všech jaderných elektráren.

Příležitost pro Česko

Nové průmyslové odvětví vytváří nová pracovní místa ve všech podpůrných aspektech souvisejících s větrnými elektrárnami, jako je výzkum a vývoj, výstavba námořních základen a transformátorových plošin, instalace větrných turbín a jejich údržba. V budoucnu se předpokládá, že offshore větrné parky vytvoří 15 000 až 16 000 míst, což značí velkou příležitost pro unijní státy. Pro české firmy hraje do karet i skutečnost, že se několik českých společností již v květnu 2016 za podpory českého velvyslanectví v Dánsku dohodlo s dánskými firmami na dodávání součástek pro tamní výrobu větrných turbín. Českým firmám tak Belgie nabízí nové příležitosti pro spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorky textu: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance na Velvyslanectví České republiky v Bruselu, a stážistka Barbora Hodková.

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme