Belgie nakoupí bezmála tisíc nových elektrobusů

Belgie stupňuje tlak na zavedení ekologické dopravy v rámci snižování emisí a podpory zelených politik. Tento trend se nově týká i provozovatelů veřejné dopravy vzhledem k zákazu vjezdu neekologických vozidel do centra velkých měst. Belgický autobusový přepravce De Lijn oznámil svůj zájem nakoupit 970 elektrobusů spolu s potřebnou infrastrukturou v celkové hodnotě přesahující jednu miliardu euro. Naskýtá se tak unikátní příležitost pro české firmy v této oblasti.

Společnost De Lijn je belgická přepravní společnost vlastněna vlámskou vládou, která od svého založení roku 1991 zajišťuje městskou hromadnou dopravu na území Vlámska a regionu města Brusel. De Lijn provozuje více než dva tisíce autobusů a skoro čtyři sta tramvajových jednotek a ročně přepraví přes půl miliardy cestujících.

V návaznosti na nedávno přijatou koaliční dohodu ve Vlámském regionu, podle níž bude od roku 2025 zakázán vjezd neekologickým vozidlům MHD do centra měst, musí dopravce De Lijn výrazně obměnit svůj vozový park.

Pilotní projekt ekologických elektrobusů, který proběhl již v loňském roce, poukázal na problémy související zejména s jejich dobíjením na speciálně upravených zastávkách. Z toho důvodu bude podnik od dodavatele požadovat kromě samotných vozidel také potřebné dobíjecí stanice.

De Lijn hodlá v řádu příštích pěti let do nákupu bateriově poháněných autobusů investovat více než 15 mld. Kč (608 mil. EUR). Za dobíjecí infrastrukturu, úpravu dep a zastávek a za servisní stanice poté plánuje utratit dalších 13,5 mld. Kč (540 mil. EUR). Společnost to nedávno oznámila na svých stránkách. První takové autobusy by se na cesty měly vypravit už za 3 roky.

Naskýtá se tak velká příležitost pro české výrobce. Autobusový průmysl má v Česku dlouhou tradici a za hranicemi skvělou reputaci. Toto je příležitost pro zvýšení jeho podílu na stále rostoucím trhu evropské e-mobility. Bližší informace budou postupně uveřejňovány na oficiálních stránkách dopravce De Lijn.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autoři: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance, David Schiedek, stážista.

• Teritorium: Belgie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme