Zdroj: CzechTrade

Belgie využije kapacitní mechanismus při výrobě a distribuci elektřiny

Díky nově upravenému mechanismu bude Belgie moci efektivně zajistit bezpečné dodávky elektrické energie a zároveň bude i šetrný k životnímu prostředí.

Belgickým cílem je, aby byla k dispozici dostatečná kapacita elektřiny a výroba odpovídala poptávce. Celý program by měl trvat do října roku 2031 a jeho rozpočet je v hodnotě 4 miliard eur.

Ilustrační fotografie

Belgie byla nucena kvůli energetické krizi revidovat svůj plán postupného vyřazování jaderných zařízení a prodloužit životnost dvou ze sedmi jaderných reaktorů na dobu deseti let.

Belgie dbá na životní prostředí a jsou zahrnuty úpravy, které odpovídají zpřísněným limitům emisí oxidu uhličitého pro příjemce, změny mechanismu financování v kontextu širší reformy jejich zákona o elektřině a zlepšení každodenního provozu mechanismu na základě zkušeností z prvních dvou kapacitních aukcí, které se v Belgii konaly.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Přístup do kapacitního mechanismu je otevřen všem technologiím. Zejména jednotkám na výrobu elektřiny, jednotkám reagujícím na poptávku a skladovacím jednotkám, které mají za cíl zajistit dostupnost dodávek v případě, že bude narušena rovnost mezi nabídkou a poptávkou. Výběr příjemců bude probíhat na základě výběrového řízení, které je založené na výběru nabídky s nejnižší částkou podpory na megawatt kapacity.

Evropská komise hodnotí belgický krok pozitivně. Podle Komise je opatření nezbytné, má motivační účinek a zároveň je dopad podpory omezený v rámci hospodářské soutěže EU.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Belgie.
Zdroj: ec.europa.eu

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme