Belgie žízní po nealkoholickém pivu

Belgie v poslední době zaznamenává zvýšený zájem o konzumaci nealkoholického piva. Důvodem je zejména vyšší kvalita lehkých a nealkoholických piv a zachování pivní chuti, což umožňují zlepšené technologické procesy. Belgické pivovary nicméně nestačí pokrýt zvýšenou poptávku. Nabízí se tak značná příležitost pro zahraniční producenty nealkoholického piva významněji vstoupit na žíznivý belgický trh.Belgie je pověstná svou letitou, hluboce zakořeněnou pivní kulturou. Poslední dobou pivovary pozorují zvýšený zájem o lehká a nealkoholická piva. Díky vylepšené technologii výroby se svou chutí přibližují i vybraným specializovaným produktům. Belgičané je tak začali upřednostňovat při přátelských setkáváních před známými značkami Jupiler či Tourtel, pověstnými svou nízkou cenou a spíše jemnější pivní chuti.

Belgické pivovary se snaží, ale nestačí

Přestože spotřeba piva v Belgii v posledních dvou letech mírně klesala, propad zmírnil až překvapivě velký nárůst poptávky Belgičanů po lehkých a nealkoholických pivech. Prodej piva mezi 0 % a 3,5 % alkoholu v loňském roce zaznamenal růst o 11 %. Pivovary prodaly více než 300 000 hektolitrů lehkých či nealkoholických piv, což je téměř 5 % z celkové spotřeby. Nealkoholické pivo z toho představuje více než polovinu prodeje.

Na vývoj trhu začali postupně reagovat největší hráči. Pivovary Jupiler, Maes nebo Palm zařadily nealkoholická piva do své plnohodnotné řady, bruggský pivovar Halve Maan vyvinul pro zachování tradiční chuti jedinečný proces vysokotlaké filtrace a jeden z největších producentů AB InBev mění své řídící struktury v naději, že urychlí růst objemu a potažmo spotřeby. Belgické pivovary přesto nedokážou pokrýt celkovou poptávku Belgičanů po lehkých a nealkoholických pivech.

„Je zřejmé, že tento trh má velký potenciál. Ve Španělsku například nealkoholické pivo představuje přibližně 18 % tržeb,“ říká předseda asociace belgických pivovarů Jean-Louis Van de Perre. AB InBev představilo cíl projektu „Bez alkoholu“ ve výši dokonce 20 % celkových příjmů společnosti dosažených z lehkých a nealkoholických piv do roku 2025. Dnes dosahuje přibližně 10 %. Belgické pivovary celkově nestačí reagovat na růst poptávky po pivech s nízkým obsahem alkoholu, což otevírá cestu pro vstup zahraničních producentů piva.

Exportu českého piva se obecně daří. Za rok 2017 vzrostl na 4,6 milionu hektolitrů, největší podíl vývozu stále činí klasické ležáky, tedy jedenáctiprocentní a dvanáctiprocentní piva. Vzhledem k soustavnému růstu produkce nealkoholického piva jistě stojí za úvahu zvýšit jeho podíl na exportu právě vývozem do Belgie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Begie). Autoři: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance, a stážista David Broul.

Doporučujeme