Bezcelní dovoz rýže „indica“ na tři roky končí

Evropská unie zavedla dočasná ochranná opatření na dovoz rýže „indica“ z Kambodži a Myanmaru. V platnosti budou tři roky od 18. ledna 2019 a nebudou se vztahovat pouze na zboží, které je aktuálně v přepravě. Nařízení o uvalení ochranných opatření bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno dne 17. 1. 2019



Nařízení o Systému všeobecných celních preferencí (GSP) umožňuje uvalit ochranná opatření v případě, že nadměrné dovozy způsobují vážnou újmu unijním subjektům. V rámci šetření, které probíhalo od března loňského roku, dospěla Evropská komise k závěru, že navýšení dovozu rýže „indica“ má negativní dopad na unijní producenty.

Doteď se na rýži vztahovala nulová cla. Od 18. 1. 2019 bude na dovoz platit kvóta, která v prvním roce činí 175 EUR za tunu, ve druhém 150 EUR a ve třetím 125 EUR za tunu.

Česká republika uvalení ochranných opatření nepodporovala. GSP je nástrojem na podporu rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, které mají usnadněný přístup na evropský trh díky snížení nebo odstranění cel. To jim pomáhá v boji s chudobou a v posílení ekonomického rozvoje. Odebrání preferencí jde proti tomuto cíli a bude mít dopad na ty nejzranitelnější. Obě země se navíc výrazně podílí na českém dovozu zmíněného produktu.

Celé znění nařízení:

• Teritorium: Afrika | Asie | Kambodža | Myanmar | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme