Bezpečnostní a obranný výzkum jednou z priorit rozvoje spolupráce s USA

Ve dnech 28. 1. – 1. 2. se ve Washingtonu uskutečnila návštěva zástupců české komunity bezpečnostního a obranného výzkumu, specializovaných na problematiku biologické ochrany. Projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a s podporou Ministerstva obrany. Jeho cílem bylo cestou propojování různých typů výzkumných organizací přispět k plnění bilaterálních dohod o obranné a výzkumné spolupráci mezi ČR a USA.Chemická, biologická a radiační ochrana jsou tradičně silnými odvětvími českého bezpečnostního a obranného výzkumu. Nejenže je ČR hostující zemí Centra excelence NATO pro tuto problematiku, ale české výzkumné organizace jsou dlouhodobě velmi úspěšné v zapojování do mezinárodních projektů, ať již v rámcových programech pro výzkum a vývoj EU, nebo skrze participaci v Evropské obranné agentuře.

O zájmu amerických vládních partnerů o spolupráci svědčí především kompletní bilaterální smluvní zajištění této oblasti, které rozhodně není samozřejmostí. Spolupráce na mezivládní úrovni se tak postupně rozbíhá od roku 2018. Velká pozornost, která je v americkém civilním a nevládním výzkumu věnována problematice tzv. zdravotní bezpečnosti však dává tušit další, výrazně širší možnosti uplatnění českých výzkumníků.

Protože je však komunita bezpečnostního výzkumu relativně uzavřená, je vhodné vytvářet kanály pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými výzkumníky, spíše než na organizační úrovni. Proto byl projekt na podporu ekonomické diplomacie, kterého se zúčastnili zástupci 4 specializovaných výzkumných organizací (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, Vojenský zdravotní ústav, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Výzkumný ústav veterinárního lékařství) formován kolem přední oborové konference a souvisejícího veletrhu Americké mikrobiologické společnosti, Biothreats 2019.

Světově konkurenceschopný výzkum tularémie, který byl na 9. Mezinárodní konferenci o Tularémii na sklonku roku 2018 zastoupen 2 příspěvky a 10 postery, z nichž 3 obdržely různá ocenění, testovací infrastruktury a program rozvoje metod rychlé a přesné identifikace patogenů z neznámých vzorků nebo podíl na činnosti Evropské sítě laboratoří biologické ochrany představují jen několik z rozsáhlé palety schopností, které český bezpečnostní výzkum nabízí.

K dalšímu šíření povědomí o nich sloužilo několik cílených setkání se zástupci National Institutes of Health nebo Food and Drug Administration. Některé nové kontakty byly navázány také v systému tzv. regionálních laboratoří biologické ochrany, které zpravidla spravují veřejné vysoké školy.

Svým zaměřením i způsobem realizace se projekt zařadil mezi každoroční iniciativy k plnění cílů Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu 2017–2023. Zároveň přispěl představě českých subjektů o jejich konkurenceschopnosti v této specializované komunitě. Krom navazujících aktivit v komunikaci mezi jednotlivými organizacemi se předpokládá pokračování série specializovaných misí, tentokrát s aktivní konferenční účastí a s větším důrazem na účast juniorních výzkumníků. Pro ty představují specializované konference velkých oborových společností širokou platformu pro navázání osobních kontaktů nutných pro pozdější karierní i výzkumný rozvoj.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme