Bezprostřední dopady nového koronaviru nejen na čínské firmy

Epidemie nového koronaviru zvyšuje podnikatelská rizika. České společnosti mohou čelit vyšší míře platební neschopnosti či nenaplnění smluvních dodacích podmínek ze strany svých partnerů. Nejen těch čínských, ale i od partnerů z jiných zemí zapojených do rozsáhlých dodavatelských řetězců.

Ekonomické dopady epidemie nového koronaviru na čínské firmy je velmi předčasné predikovat. Čína rozsáhlými opatřeními bojuje s časem k ochraně zdraví obyvatel i k omezení hospodářských ztrát. Druhá největší ekonomika světa je intenzivně zapojená do globálních hodnotových řetězců a její ekonomické potíže pocítí země na všech kontinentech. Včetně České republiky. Míra negativního dopadu epidemie bude přímo úměrná času potřebného k jejímu zvládnutí. Půjde o týdny, možná i měsíce.

České společnosti spolupracující s obchodními partnery působícími v Číně mohou čelit nepříznivým okolnostem vyvolaných epidemií. Vyšší míra neschopnosti, či spíše nemožnosti, smluvních partnerů dostát svým závazkům z obchodního styku bude patřit k doprovodným jevům celospolečensky mimořádné situace. Naplnění dodacích lhůt či platebních podmínek čínskými partnery může být kvůli okolnostem problematické. Vzhledem k zapojení čínských producentů do globálních dodavatelských řetězců mohou zvýšenému podnikatelskému riziku čelit nejen čínské firmy, ale i jejich obchodní partneři z ostatních zemí.

Již nyní zaznamenává čínská obdoba naší Hospodářské komory – China Council fot the Promotion of International Trade řadu žádostí ze strany místních exportérů o vystavení certifikátu tzv. vyšší moci. Tato klauzule bývá součástí obchodních smluv a definuje případy, kdy smluvní strana není díky nastalým okolnostem schopna plnit smluvní povinnosti. Zpravodajské servery uvádějí, že k takovým případům dochází například v jihovýchodní provincii Zheijang, která patří k nejvíce rozvinutým regionům s velmi silným zastoupením soukromého sektoru.

Nejvíce složitá je současná situace pro malé a střední firmy působící ve službách a v průmyslových odvětvích s vysokým podílem pracovní síly. Prodloužené pracovní volno během oslav, v tomto roce však spíše vítání než oslav čínského Nového roku, vynucená odstávka výroby, uzavření nákupních center apod. velmi limitují provozní schopnosti těchto podniků. Omezené možnosti úvěrového financování malých a středních firem nejistotu jen prohlubují. Dle zveřejněných prohlášení zástupců některých z těchto výrobců panuje např. obava, že pokud epidemie nebude potlačena do konce března, mohou zahraniční odběratelé zadat zakázky pro druhou polovinu roku do zemí jihovýchodní Asie.

Čínská vláda však usiluje o minimalizaci ekonomických ztrát a i dle posledních prohlášení stále hodlá v roce 2020 dosáhnout dříve stanoveného 5,9% meziročního růstu hrubého domácího produktu. Naplnění cíle bude vyžadovat aplikaci široké škály fiskálních i monetárních opatření. Vláda již nyní zvyšuje likviditu bankovního sektoru s cílem pomoci korporátním dlužníkům v nastavení volnějšího splátkového kalendáře.

Řada dalších masivních opatření se připravuje. Renomovaný zdroj analytických informací The Economist Intelligence Unit uvádí několik scénářů možného dopadu epidemie nového koronaviru na čínskou i světovou ekonomiku. S 50% pravděpodobností počítá s potlačením epidemie ke konci března. Za těchto okolností by meziroční růst čínské ekonomiky v roce 2020 činil 5,4 % a byl by tak o půl procentního bodu nižší než dříve prognózovaný.

Veškerá logistika související s dopravou osob či přepravou nákladu z/do Číny pociťuje silný dopad nastalé situace. Velké množství leteckých spojení bylo pozastaveno. Možnosti návštěv obchodních partnerů v Číně za účelem vedení osobních jednání, zejména v nejvíce postižených oblastech, budou v příštích týdnech velmi omezené. S těmito omezeními je třeba počítat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína). Autor: Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Čína
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme