Bezúročné úvěry na investice v uhelných regionech

Program Národní rozvojové banky (NRB) Transformace určený pro malé a střední podniky působící v krajích procházejících ekonomickou transformací spojenou s koncem těžby uhlí nabízí bezúročné úvěry na pořízení dlouhodobého majetku.

Je na něj vyčleněno 1,8 miliardy korun a jdou z něj financovat jak průmyslové stroje, tak vybavení do zubních ordinací, ale i nákupy elektromobilů.

Ilustrační fotografie

O podporu z programu Transformace mohou podnikatelé z uhelných regionů žádat od dubna letošního roku. Aktuálně tuto možnost využily téměř tři desítky firem, když načerpaly od NRB úvěry za téměř 120 milionů korun. Finanční prostředky nejčastěji využily na nákup nových průmyslových strojů, např. CNC center, kompletní rekonstrukci výrobních areálů či na nákup elektromobilů k zajištění nabízených služeb.

„Největší poptávku zaznamenáváme v Moravskoslezském kraji, kam směřuje také největší část alokovaných prostředků na program,“ říká Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB zodpovědný za úsek řízení obchodu.

Program NRB je určen pro malé a střední podniky k financování investičních projektů. Podnikatelé ho mohou využít například na zafinancování nákupu nové technologie, strojů, výrobní linky, softwaru, výstavby skladů či na kompletní rekonstrukci výrobních areálů nebo administrativních budov.

„Typicky financujeme CNC centra a další průmyslové technologie, vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon, měřicí a geodetickou techniku, servery a související výpočetní techniku. Z programu je také ale možné financovat vybavení zubních ordinací a jiných zdravotnických praxí, nebo i nákup vozů na elektrický pohon, pokud je jimi vykonávána obchodní činnost,“ uvádí Pavel Křivonožka.

Financované projekty nesmí poškozovat životní prostředí

V rámci programu Transformace NRB podnikatelům nabízí možnost čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun v případě realizace projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji, resp. 100 milionů korun v případě realizace projektů v Moravskoslezském kraji, a financovat jimi až 90 % způsobilých výdajů projektu.

Ilustrační fotografie

„Úvěry poskytujeme s nulovou úrokovou sazbou. Doba splatnosti je až deset let včetně možnosti bezplatného odložení splácení až na čtyři roky. Zatíženo jakýmikoliv poplatky není ani samotné poskytnutí úvěru či jeho předčasné splacení,“ představuje základní parametry zvýhodněného financování Pavel Křivonožka.

Cílem programu Úvěr Transformace, který NRB připravila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, je celková revitalizace postižených regionů, což je v souladu s požadavky Fondu pro spravedlivou transformaci, a proto je možné podpořit pouze ty typy projektů, které nebudou tzv. významně poškozovat životní prostředí.

Není tedy například možné podpořit investiční výdaje na pořízení zařízení určených ke spalování fosilních paliv nebo sloužících k výrobě, zpracování, přepravě, distribuci či skladování fosilních paliv. „Nelze tedy třeba financovat stroje a technologie na naftu a plyn. V případě pořízení budov musí taková nemovitost spadat do energetické třídy A či B. Pokud se jedná o rekonstrukci, pak musí dojít alespoň k 30procentní úspoře energie,“ přibližuje Pavel Křivonožka.

Program Úvěr Transformace běží již v rámci nového programovacího období 2021 až 2027 a je na něj z Operačního programu Spravedlivé transformace vyčleněno 1,8 mld. Kč, z toho Moravskoslezskému kraji připadne 1 mld. Kč, Ústeckému kraji 0,6 mld. Kč a Karlovarskému kraji 0,2 mld. Kč.

Ilustrační fotografie

Program Transformace

Bezúročné úvěry programu Transformace jsou určeny na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů. Finanční prostředky mohou čerpat podnikatelé v uhelných regionech, tzn. v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Úvěr Transformace je součástí Operačního programu Spravedlivá transformace, který spravuje Ministerstvo životního prostředí.

Na co lze úvěr využít?

 • pořízení strojů a zařízení
 • technické zhodnocení budov a pozemků
 • pořízení technologických postupů, softwaru, programů a licencí

Konkrétní příklady financování:

 • CNC centra, řezací automaty, osazovací automaty, plničky, lepičky, míchačky, lisy a jiné průmyslové technologie (vyjma technologií na plyn či naftu)
 • výrobní linky
 • vozíky a vozidla na elektrický pohon (např. vysokozdvižný vozík, elektromobil sloužící k zajištění nabízených služeb firmy – rozvoz, servis apod.)
 • servery a související výpočetní technika sloužící k zajištění chodu firmy
 • měřicí a geodetická technika
 • vybavení zubních ordinací či jiných zdravotnických praxí
 • zařízení a vybavení do restaurací a hotelů
 • software
 • komplexní rekonstrukce výrobních či provozních budov (nutná 30% úspora energie)
 • výstavba či pořízení výrobních, dílenských a skladovacích hal (s max. spotřebou energie 195 MWh/rok)
 • nákup budov určených k podnikání spadajících do energetické třídy A nebo B
 • další dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, který významně nepoškozuje životní prostředí

Kdo je oprávněný žadatel?

 • malé a střední podniky

Jaké jsou parametry úvěru?

 • bez úroků a poplatků
 • výše úvěru od 0,5–60 mil. Kč (v případě realizace projektů v Moravskoslezském kraji až 100 mil. Kč)
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • doba splácení až 10 let
 • odklad splátek až 4 roky
Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Marie Lafantová

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme