Bila Cerkva v Kyjevské oblasti na Ukrajině nabízí možnosti hospodářské spolupráce

Město Bila Cerkva představuje významné průmyslové centrum Kyjevské oblasti se zájmem o hospodářskou spolupráci se zahraničními partnery. Nové investiční příležitosti se soustřeďují zejména do potravinářského průmyslu a zemědělství, do oblasti zpracování dřeva a do farmaceutického průmyslu.

Dne 17. září 2019 se uskutečnila pracovní mise členů Mezinárodního obchodního klubu v Kyjevě do města Bila Cerkva v  Kyjevské oblasti, které se nachází 85 km jižně od Kyjeva. Jednání členů Mezinárodního obchodního klubu zahrnovala pracovní setkání s primátorem města, výkonným ředitelem Bilocerkovské městské organizace zaměstnavatelů, dalšími zástupci administrace města a s představiteli jednotlivých bilocerkovských společností.

Město Bila Cerkva představuje významné průmyslové centrum Kyjevské oblasti, ve městě a jeho blízkém okolí se nachází více jak 350 průmyslových podniků, několik z nich bylo vytvořeno s pomocí zahraničního kapitálu. Mezi nejrozvinutější průmyslové sektory se řadí gumárenský průmysl, potravinářský průmysl, výroba zemědělské techniky, stavebnictví, nábytkářský a dřevozpracující průmysl. Ve městě se též nachází přední ukrajinská farmaceutická společnost Biofarma. Každoročně v Bile Cerkvi vzniká  jeden nový výrobní závod. Na ploše 70 ha se na okraji města nachází „Průmyslový park Bila Cerkva“, ve kterém jsou vytvořeny příznivé podmínky pro zřízení nových výrobních kapacit.

Kreditní rating Bila Cerkva je uaBBB+. Úroveň přímých zahraničních investic v Bile Cerkvi dosahuje v roce 2019 úrovně 40 mil. USD s tím, že městská administrace očekává jejich další růst. Zahraničním investorům se nabízí několik podnětů v podobě výhodné geografické polohy města (85 km od Kyjeva, 120 km od mezinárodního letiště Boryspil, 400 km od přístavu v Oděse), kvalifikované pracovní síly, celkově nižších nákladů na výrobu a pracovní sílu (ve srovnání např. s Kyjevem) apod.

Velký potenciál má v okrese Bila Cerkva též turistický průmysl vzhledem k jejímu významnému kulturnímu a historickému dědictví, ve městě se mj. na ploše 400 ha nachází dendrologický park „Oleksandria“ z 18. století.

Potenciální investoři mohou s návrhy svých projektů kontaktovat oblastní agenturu Bila Cerkva Strategic Development Agency, lze též kontaktovat obchodně ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Kyjevě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kyjevě (Ukrajina).

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme