Bilance zahraničního obchodu je podesáté v řadě ve schodku

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 25,5 mld. Kč ve srovnání s přebytkem 3,9 mld. Kč ve stejném měsíci roku 2021. Aktuální statistiku zveřejnil ČSÚ.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil zejména meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 11,1 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích a vyššího dovezeného množství. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 10,3 mld. Kč a kladná bilance obchodu s elektřinou klesla o 3,1 mld. Kč. 

Ilustrační fotografie

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 1,6 mld. Kč. Také se zmenšil deficit obchodu se základními kovy o 1,6 mld. Kč a počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,4 mld. Kč.

„Záporná obchodní bilance za listopad nebývá obvyklá, v červených hodnotách v tomto měsíci byla naposledy v roce 2011. Od počátku roku 2022 byla v mínusu podesáté v řadě za sebou. Schodek bilance za prvních jedenáct měsíců roku se blíží hranici 200 mld. Kč,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v listopadu meziročně zlepšila o 14,5 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 43,5 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 10,8 % na 421,6 mld. Kč a dovoz o 18,7 % na 447,1 mld. Kč.
Listopad 2022 měl stejný počet pracovních dní jako listopad 2021.

Rizikem pro domácí export je přicházející pokles ekonomik našich obchodních partnerů, zejména Německa. Pokud Němci dupnou ve spotřebě až příliš na brzdu, negativně se to dotkne českých podniků. Omezení objednávek by nutně vedlo k propouštění a situace v ČR by byla o to složitější.

Tomáš Volf, Citfin

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,8 % a dovoz o 1,9 %.

V lednu až listopadu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 198,1 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 7,3 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 13,6 % a dovoz o 19,3 %.

Doležal: Ukončení konfliktu na Ukrajině by mohlo nabídnout významnou příležitost českým exportním firmám v oblasti stavebnictví a průmyslu

„Od ledna do listopadu loňského roku vzrostl vývoz meziročně o 13,6 %. Kumulovaný nárůst nominální hodnoty exportu je za 11 měsíců roku podobný jako nárůst za stejné období roků 2021/2020, ale vlivem inflace je v reálném objemu nižší než v přechozím roce. Nicméně lze již dnes předpokládat, že se meziroční vývoz zvýší ve dvojciferném módu, což lze v každém případě považovat za úspěch českých exportérů. Nejvíce meziročně rostl vývoz v srpnu, a to o 27,4 %, kdy byl export mimo jiné ovlivněn vyššími cenami a nárůstem vývozu motorových vozidel. Nejméně pak v dubnu, kdy vývoz meziročně klesl o 1,2 %, exportéři se potýkali s nedostatkem materiálu a součástek. K nejvíce rostoucím položkám se za leden až listopad 2022 řadí položky sektoru potraviny, nápoje a zemědělství. Tento trend předpokládáme i v roce 2023, potraviny patří mezi top 5 poptávaných oborů v rámci našich zahraničních poptávek,“ uvádí generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.  

„K aktuálním pozitivním exportním výsledkům přispěla také agentura CzechTrade, například rozšířením své působnosti o zahraniční kancelář v Gruzii, otevřením Exportního inkubátoru v Chicagu či zavedením nové služby Podpora importu pro rozvoj exportu v reakci na konflikt na Ukrajině a dalšími exportními aktivitami. Ukončení konfliktu na Ukrajině v letošním roce by mohlo nabídnout významnou příležitost českým exportním firmám v oblasti stavebnictví a průmyslu. Na využití této příležitosti se snaží CzechTrade firmy připravit programem Export pro obnovu Ukrajiny, který páruje poptávky a nabídky obou zemí,“ komentuje Radomil Doležal. 

„Aby český export pokračoval v pozitivním trendu také v roce 2023, pořádáme v únoru další ročník největší proexportní akce v Česku Meeting Point CzechTrade. Na té nabízejí své služby odborníci z 50 zahraničních kanceláří, kteří jsou firmám zdarma k dispozici pro konzultace a nastartování zahraničních obchodních aktivit,“ dodává Radomil Doležal.

Zdroj: ČSÚ a komentáře

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme