Bilaterální meziministerské konzultace se Zambií

Náměstek Martin Tlapa uskutečnil bilaterální politické konzultace s tajemníkem ministerstva zahraničí Chalwe Lombem. K hlavním tématům diskuze patřila pomoc zambijskému zdravotnictví při čelení negativním dopadům pandemie covidu-19.

Dále se konzultace týkaly vyhodnocení rozvojové spolupráce mezi oběma zeměmi, podpory ekonomické a obchodní spolupráce a vývoje strategických vztahů mezi EU a Afrikou.

Zambie je jednou ze šesti prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR ve světě a spolu s Etiopií jednou ze dvou v Africe. Objem rozvojové spolupráce realizované v Zambii dosahuje každoročně kolem tří milionů USD a postupně vzrůstá. Soustředí se hlavně na zemědělství a rozvoj venkova, především na zvýšení produktivity a příjmů drobných farmářů a zavádění udržitelných způsobů zemědělské výroby.

Náměstek Tlapa poděkoval za dosavadní dobrou spolupráci se zambijskými partnery s tím, že ČR přivítá z jejich strany podněty k dalším společným aktivitám v souladu s aktuálními cíli Zambie v rozvoji zemědělského sektoru.

Stálý tajemník Lombe ocenil, že ČR poskytuje Zambii rovněž pravidelnou humanitární pomoc, která posiluje schopnosti země se vypořádávat s přírodními katastrofami a podporuje stabilizaci uprchlické komunity v zemi. To se týká zejména utečenců ze sousední Konžské demokratické republiky. Stálý tajemník Lombe ocenil též každoroční pomoc ČR ve formě deseti stipendií zambijským studentům.

V reakci na pandemii covid-19 ČR mobilizovala dodatečné zdroje ve výši 2,6 mil. USD na pomoc Zambii. Díky ní Zambie získala zdravotnické, testovací a ochranné prostředky pro zdravotnická zařízení v zemi a mobilní laboratoře. Podpora cílila také na domácnosti a malé firmy, osvětovou činnost a zajištění dodávek pitné vody a sanitace. ČR také poskytne Zambii lůžka a další zdravotnickou techniku pro jednotku intenzivní péče pro University Teaching Hospital v metropoli Lusace.

Náměstek Tlapa a stálý tajemník Lombe zároveň ocenili, že přes negativní dopady pandemie na rozvoj hospodářství se oběma stranám daří rozvíjet ekonomickou a obchodní spolupráci. V novém resortu Bonanza na okraji Lusaky byla například již dokončena instalace minipivovaru dodaného společností Technoexport.

ČR také podporuje několik projektů na rozvoj soukromého sektoru v zemi, které se týkají například regenerace vrtů, investic do malých vodních elektráren, podpory malých a středních podniků a zpracování a marketing manioku. Za úspěch lze považovat i to, že firma VVS Verměřovice se etablovala jako úspěšný dodavatelem krmných směsí do Zambie.

Během diskuse k regionálním otázkám náměstek Tlapa a stálý tajemník Lombe vyjádřili potřebu najít řešení pro terorismem sužovanou severní část Mosambiku, aby mimo jiné nedošlo i k rozšíření destabilizace do sousedních oblastí. Ohledně směřování strategického partnerství mezi EU a Afrikou se shodli, že aktuální prioritou je čelit zdravotním a ekonomickým dopadům pandemie covidu-19 na oba regiony. Důležitou prioritou je s ohledem na oboustranné aktivity v Sahelu rovněž oblast bezpečnostní spolupráce.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie

Doporučujeme