Bilaterální politické konzultace mezi ČR a Kubou

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa vedl dne 29. června 2021 bilaterální politické konzultace s Kubou. Tématem byly vzájemné vztahy a spolupráce, problematika embarga i otázky lidských práv.

Diskuze probíhala s náměstkyní ministra zahraničí Anayansi Rodríguez Camejo. Vzhledem k pokračující pandemii koronaviru se konzultace konaly formou videokonference.

Kamira / Shutterstock.com

Ministr Tlapa se zajímal o stav pandemie na Kubě a informace o vakcínách, které Kuba proti onemocnění covid-19 vyvíjí. Vyslovil naději, že jakmile dojde ke zlepšení pandemické situace, budeme schopni navázat na rozvoj vzájemných vztahů a realizovat případné bilaterální návštěvy a obchodní cesty.

České firmy mají o Kubu dlouhodobě zájem, cílem je pro české podnikatele vytvářet dobré vztahy s kubánskými státními podniky. Náměstek Tlapa však upozornil, že je také nezbytné na kubánské straně zajistit včasné splácení pohledávek. Zároveň sdílel zkušenost České republiky, díky níž jsme si sami mohli ověřit, že nejlepší způsob, jak do země přilákat potřebné investice, spočívá v implementaci ekonomických reforem a otevření ekonomiky.

Jako jeden z konkrétních kroků zmínil dohodu o zamezení dvojímu zdanění, o jejíž uzavření má Česká republika zájem. Nabídl rovněž sdílení zkušeností českých expertů. Coby příklad úspěšné a zajímavé vědecké spolupráce pak vyzdvihl existující projekt mezi zoo Praha a kubánskou přírodní rezervací Ciénaga de Zapata, zaměřený na ochranu a výzkum krokodýla kubánského.

Náměstek Tlapa připomněl, že Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, necelý týden před uskutečněním konzultací tradičně hlasovala pro přijetí rezoluce o nutnosti ukončení embarga ze strany USA vůči Kubě. Zároveň však upozornil, že podle české diplomacie embargo rozhodně není jedinou překážkou dalšího rozvoje Kuby.

Podtrhl, že rozvoj nezávislé občanské společnosti je vždy základem rozvoje celé společnosti. Vyjádřil proto znepokojení z aktuální situace na Kubě, zejména z represí vůči nezávislým umělcům a představitelům občanské společnosti, a zmínil konkrétní případy porušování lidských práv zástupců občanské společnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba).

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme