Bílý dům, velká konference a nová strategie pro výživu v USA

Ve středu 28. září 2022 se v sídle amerického prezidenta Bílém domě uskutečnila konference o výživě. Tato akce byla za posledních více než 50 let největším diskusním fórem k otázkám potravin a stravování Američanů.

Přestože bezpečnost potravin, výživová hodnota, jasné značení na obalech nebo dostatečný přístup ke zdravým potravinám jsou zásadní pro vedení kvalitního života, ne vždy se daří nastavit vhodnou politiku a legislativní prostředí.

Ilustrační fotografie

Joe Biden je prvním prezidentem od dob Richarda Nixona, který svolal setkání nejvyšších zástupců administrativy, zástupců vědecké obce, ochrany spotřebitelů, představitelů soukromého sektoru a investorů, aby diskutovali právě výše uvedené otázky.

Těsně před zahájením samotné konference představila administrativa prezidenta Bidena novou strategii, jejímž cílem je do roku 2030 ukončit hlad a zlepšit stravovací návyky a fyzické zdraví Američanů. The National Strategy on Hunger, Nutrition and Health – národní strategie pro otázky hladu, výživy a zdraví je kombinací exekutivních opatření a legislativních návrhů.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Ohledně potírání hladu v USA je v Bidenově návrhu několik politických řešení, která se týkají přístupu ke zdravým potravinám, včetně zvýšení přístupu k bezplatnému školnímu stravování, provedení změn v programu tzv. potravinových lístků (SNAP – Supplemental Nutrition Assistance Program) a spolupráce s vládními úřady na zlepšení fyzické dostupnosti obchodů s potravinami.

Zásadní změny se čekají u označování potravin. Tématem, které je diskutováno i v EU, je vytvoření systému označování na přední straně obalu, který spotřebitelům pomůže rychle zjistit nutriční normy výrobku. Toto schéma, které bylo již zavedeno např. ve Velké Británii, jde nad rámec informací o nutričních údajích a mohlo by zahrnovat výstražné barvy semaforu nebo hvězdičky, které by spotřebitelům snadno a jasně ukázaly výživovou hodnotu z pohledu zdraví.

Podobná plánovaná iniciativa by spotřebitelům zpřístupnila informace o výživových hodnotách i při nakupování potravin online, které v USA stále nabývá na významu. Strategie v této otázce vyzývá i k poskytnutí informací s cílem shromáždit data o aktuálních opatřeních a případných problémech.

Návrh strategie se zaměřuje také na dvě důležité, ale i kontroverzní složky v potravinách – sůl a cukr. Vyzývá k opětovnému přezkoumání dobrovolných pokynů pro snižování množství soli, které byly vydány v loňském roce, a ke zvážení případného zavedení podobných pokynů pro snižování množství cukru.

Aktuálně platné povinné označení nutričních údajů na výrobcích věnuje větší pozornost množství cukru ve výrobku, zejm. přidaných cukrů. Má se za to, že dobrovolné pokyny by pomohly ještě dále snižovat množství přidávaných cukrů do výrobků – široká diskuze k tomuto tématu se povede v nejbližších měsících.

Strategie si neklade přesné časové termíny, řeší i otázku zvýšení dostupnosti zdravotní péče související s výživou, a to je „během na dlouhou trať“. Jednou z iniciativ, které by měly naopak vstoupit v platnost velmi brzy je výše uvedené tvrzení na obalech, že jde o „zdravou“ potravinu.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme