Biotechnologický výzkum ve Středočeském kraji získal významnou podporu SIC na spolupráci s vědci i průmyslem

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dva projekty, jejichž cílem je zvýšit povědomí o výzkumných organizacích v regionu a efektivním způsobem přiblížit jejich aktivity partnerům z komerční a akademické sféry.

Podpora bude poskytnuta díky Programu Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace.

BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci | SIC

Prvním příjemcem je Biotechnologický ústav AV ČR v centru BIOCEV. Patří k nejmladším a zároveň nejprogresivnějším ústavům AV ČR. Byl založen v roce 2008 a za svou krátkou existenci dosáhl mimořádných výsledků. I přes hlavní orientaci na základní biotechnologický výzkum má BTU obrovský potenciál pro transfer znalostí a technologií do praxe, především v oblasti humánní a veterinární medicíny. Ústav je držitelem mnoha patentů a mezi jeho nejvýznamnější aplikační výsledky patří objev nové protirakovinné látky (ukončena 1. fáze klinických testů) nebo inovativní metoda pro zvýšení úspěchu umělého oplodnění.

Druhý projekt směřuje do Českého centra pro fenogenomiku (CCP), které je také součástí centra BIOCEV a Ústavu molekulární genetiky AV ČR. CCP je unikátní výzkumná infrastruktura, která se  zaměřuje na genetické inženýrství při tvorbě pokročilých zvířecích modelů lidských nemocí. Jeho součástí je také testovací platforma pro preklinický výzkum včetně modelů nádorů onkologických pacientů.

„CCP vybudovalo specializované pracoviště pro studium a analýzu nových léčebných látek a postupů, které poskytuje  preklinický servis v úrovni SLP (GLP, tj. správná laboratorní praxe). Tato úroveň servisu je kontrolována SÚKL a umožňuje firmám a akademickým pracovištím provádět preklinické studie v ČR a ušetřit značné prostředky, které by jinak musely vynaložit například u zahraničních firem,“ říká Lenka Podjuklová, Research Innovation Manager ze SIC.

CCP je unikátní výzkumná infrastruktura, která se zaměřuje na genetické inženýrství při tvorbě pokročilých zvířecích modelů lidských nemocí. | SIC

„CCP nabízí také podobný, ale více rozšířený servis v non-GLP módu, kdy poskytuje uživatelům například služby v oblasti farmakokinetiky nebo toxicity. Již několik firem z ČR tyto služby úspěšně využívá. Dalším cílem je zvýšit podíl komerčních uživatelů, a to zejména zahraničních,“ dodává Lenka Podjuklová.

Předmětem plánované spolupráce  obou akademických ústavů a zároveň partnerů centra BIOCEV je vytvoření sady marketingových nástrojů – propagačních videí a informačního letáku, které budou atraktivně a stručně prezentovat aktivity a služby pro komerční a akademickou komunitu.

„Projekt tedy přispěje ke zvýšení povědomí o službách BIOCEV, respektive CCP a efektivním způsobem přiblíží jejich aktivity partnerům z komerční a akademické sféry. Atraktivní videoprezentace má silný marketingový potenciál. Jednoduchou a stručnou formou přiblíží služby komerční sféře, jejichž potenciální využití jí nemusí být zřejmé z obvyklých prezentací. Míra detailu a odbornosti může být pro tento sektor příliš komplexní,“ doplňuje Lenka Podjuklová.

Více o službách SIC pro výzkumné organizace na webu Středočeského inovačního centra.

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme