Blíží se příjem žádostí o dotace na podporu malých venkovských prodejen v Karlovarském kraji

Obce i provozovatelé malých venkovských prodejen se budou moci hlásit o dotace z programu „Obchůdek 2021+“, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Žádosti se budou přijímat prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje od 17. ledna 2023.

Oproti první výzvě dochází k řadě pozitivních změn, které usnadní nejenom administraci žádostí o dotaci, ale i prokazování vlastních nákladů.

Ilustrační fotografie

„Žadatelem může být obec nebo podnikatel, který provozuje maloobchodní prodejnu v obci do 1000 obyvatel nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce mají do 1000 obyvatel (pokud má obec více místních částí, může být žádost podána za každou místní část zvlášť). Zároveň se na území obce nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků,“ vysvětlil krajský radní Vít Hromádko a připomněl, že dotace na podporu prodejen v malých obcích se každoročně udělují i z krajského rozpočtu a jsou určeny především na investice.

Pro každý kraj jsou k dispozici celkem 4 miliony korun. Výše dotace v každém jednotlivém případě činí minimálně 50 000 Kč, maximálně 130 000 Kč. Uznatelnými výdaji jsou náklady v související s provozem prodejen za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Oproti první výzvě dochází k řadě pozitivních změn, které usnadní nejenom administraci žádostí o dotaci, ale i prokazování vlastních nákladů. Týká se to například prokazování nákladů za energie, které lze prokazovat paušální částkou až 4 000 Kč měsíčně formou čestného prohlášení. Stejný postup lze zvolit i v případě nákladů za telekomunikační služby, nákladů za provoz terminálu na bezhotovostní platby, náklady za služby související s provozem a údržbou prodejny.

Uznatelnými jsou i náklady na zaměstnance podílející se na chodu prodejny podle skutečnosti, doložením mzdových listů. Novinkou je možnost pořízení neinvestičního majetku do 80 000 Kč.

Žádosti o dotace lze podávat do 23. 1. 2023 do 14:00 hodin na elektronickém portálu Karlovarského kraje.

• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme