Blockchainu a kryptoměnám se ve Švýcarsku daří

Podle Globálního inovačního indexu je Švýcarsko nepřetržitě od roku 2011 nejinovativnější zemí světa. A tak nepřekvapí, že Švýcaři a Švýcarky soustavně přicházejí s novými, vysoce kvalitními inovacemi.

Švýcarsko má pro svůj primát všechny předpoklady: disponuje velmi inovativním firemním sektorem, vysokým podílem znalostně zaměřených pracovních míst, velkorysými výdaji na vědu a výzkum ve veřejném i soukromém sektoru.

Země helvétského kříže jde zkrátka novinkám a pokroku aktivně naproti. Chce být „u toho“, chce být první na světě. Není proto divu, že jsou spolu se sousedním Lichtenštejnskem zeměmi zaslíbenými i blockchainu a kryptoměnám. Potenciál těchto technologií je obrovský, i když mají samozřejmě i své „mouchy“. To však měla na začátku každá revoluční technologie. Ale ať už se jedná o měny a technologie budoucnosti či nikoliv, obě alpské země jim otevírají dveře dokořán v rovině regulatorní i praktické.

V Lichtenštejnsku vstoupil 1. ledna 2020 v platnost komplexní blockchainový zákon o nakládání s digitálními aktivy. Lichtenštejnsko se díky němu stalo první zemí světa, která vytvořila právní základ pro tokenovou ekonomiku. Oproti tomu Švýcarsko zvolilo pragmatickou cestu přizpůsobování platného práva podmínkám rozvíjející se technologie distribuované účetní knihy.

Momentálně je dotčen asi tucet zákonů, jejichž úprava má vést k odstranění právních bariér pro využívání této technologie. Většina takto upravených zákonů vstoupila v platnost 1. února 2021, zákony regulující obchod začnou platit 1. srpna 2021. Uvedenými kroky se Lichtenštejnsko a Švýcarsko zařadily k zemím se světově nejprogresivnějším a nejsolidnějším právním rámcem, který by mohl posloužit i jako inspirace ostatním.

V praktické rovině pak lze například v kantonu Zug hradit kryptoměnami již od roku 2016 vybrané komunální služby a od února 2021 také daně a zdravotní pojištění. „Důsledně investujeme do nových technologií a využíváme příležitosti, které nabízí digitalizace. Takto urychlujeme procesy ve prospěch našich zákazníků.“ říká Caroline Meli, vedoucí marketingu a prodeje zdravotní pojišťovny Atupri. Kanton Zug je vůbec epicentrem švýcarské blockchainové revoluce. V celém Švýcarsku se blockchainem zabývá  více než 900 firem, z nichž přes 400 sídlí právě v Zugu. To spolu s osvíceným kantonálním vedením vytváří dostatečný prostor pro inovace, nové nápady a obchodní modely. Ne nadarmo se tak oblasti okolo Zugského jezera přezdívá Crypto Valley.

Finanční služby spojené s kryptoměnami pojišťovně Atupri a mnoha dalším institucím zajišťuje regulovaný licencovaný finanční zprostředkovatel Bitcoin Suisse, u kterého nalezneme i českou stopu v osobě mladého produktového manažera Jiřího Herzána.

Díky příznivému prostředí a vstřícnosti místních regulátorů se do Švýcarska a Lichtenštejnska stahuje stále více firem z celého světa, které své služby či produkt staví na technologii blockchain, na níž kryptoměny fungují. Využití této technologie by však v žádném případě nemuselo být omezené jen na kryptoměny; na blockchainu by mohlo fungovat mnoho dalších moderních služeb.

Nyní je tato technologie stále na začátku svého vývoje, ale v budoucnu by se mohla efektivně využít například pro zdravotní záznamy, pojištění, cenné papíry, patenty, hudbu, vlastnická práva, certifikáty, zápisy do katastru, záznamy o majetku, v dodavatelském řetězci, pro hlasování či volby. Blockchain je totiž forma databáze, která je na internetu distribuována uživateli, nemá centrálního správce ani centrální dohled, může v ní číst kdokoli, ale zapisovat do ní lze jen na základě konsenzu. Funkci blockchainu srozumitelně vysvětluje například bitcoinový propagátor Jakub Vejmola.

Česko se může právem označit za zemi průkopníků technologie blockchainu. Firmy jako Satoshi Labs, Brains, General Bytes, Simplecoin, Coinmate, WBTCB  a mnoho dalších patří dnes ke světové špičce. Kdyby to bylo jen na nich, mohla by přezdívka Crypto Valley patřit klidně Česku. Avšak český regulatorní rámec má do toho švýcarského či lichtenštejnského dost daleko. Pro české firmy je doma problém si třeba jen otevřít účet v bance. Některé proto volí raději odchod do zahraničí, třeba do Lichtenštejnska.

Své o tom ví Petr Rokůsek, zakladatel české technologické firmy Nano Energies. Jeho čtrnáctiletá společnost zaměřující se na moderní energetiku zůstala v Praze, nicméně on sám se přestěhoval do Vaduzu. Zde, jak sám říká, našel bezpečné prostředí pro implementaci nových byznys modelů jako blockchain a tokenizace, které vyžadují zakotveni v moderní jurisdikci.

„V takto malém státě s moderním chápáním světa lze postupovat agilně kupředu v souladu s rychlostí vývoje technologií. Proto jsem v Lichtenštejnsku založil impaktový investiční fond Bluelight.li AG, pod kterým soustředím veškeré své zakladatelské aktivity. Samotný blockchainový zákon v Lichtenštejnsku je pro nás hlavně prvním krokem k regulované tokenizaci nad blockchainem. To přináší esenciální revoluci v distribuci vlastnictví jak firem, tak patentů, nemovitostí a dalších. Pro mě je to hlavně technologický nástroj, jak filosofii decentralizace implementovat v našem současném světě,“ říká Petr Rokůsek.

Je zřejmé, že využívání kryptoměn a technologie blockchain se postupně stává celosvětovým trendem, který pandemie covid-19 ještě urychlila. Například tržní hodnota padesáti nejvýznamnějších švýcarských „krypto-firem“ vzrostla od března 2020 do února 2021 sedmkrát na celkových 254,9 mld. USD. Blízká budoucnost tak může přinést využívání blockchainu třeba při evidenci a kontrole očkování proti covid-19 či v cestovním a turistickém průmyslu.

Česká republika by proto měla využít svých komparativních výhod i momentální příležitosti a bojovat v tomto závodě o přední příčky. A bude jen dobře, pokud se při tom nechá inspirovat nebo dokonce spojí s těmi, kdo jsou jako Lichtenštejnsko a Švýcarsko ještě o kousek před ní. Z tohoto důvodu se také Velvyslanectví České republiky v Bernu rozhodlo zaměřit svůj projekt na podporu ekonomické diplomacie v roce 2021 na kryptoměny a blockchain. Ve spolupráci s organizátorem akce Token Summit Liechtenstein 2021, honorárním konzulátem ČR ve Vaduzu a českou firmou Nano Energies zamýšlíme na okraj Token Summitu ve Vaduzu uspořádat Czech-Liechtenstein Blockchain Day 2021 a rozvinout tak česko-lichtenštejnskou spolupráci v této oblasti.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci však bude muset česká výprava vyčkat pravděpodobně do druhé poloviny roku 2021. „Svět kryptoměn už není možné ignorovat. Některé země už pochopily, že se v okolí tohoto relativně nového fenoménu probouzí obrovský inovační potenciál. Nyní je na nás, abychom se od nich naučili, jaký přístup veřejných institucí funguje, a čemu se naopak vyvarovat“, říká Dominik Stroukal, hlavní ekonom Banky Creditas, který výpravu povede.

Zájemci o Token Summit a samozřejmě také o Czech-Liechtenstein Blockchain Day 2021 mohou kdykoliv kontaktovat obchodně ekonomický úsek našeho velvyslanectví prostřednictvím e-mailu commerce_bern@mzv.cz nebo telefonicky na čísle +41 31 350 4080.

Pro aktuální informace o termínu konání akce sledujte stránky Zastupitelského úřadu ČR v Bernu a stránky organizátora summitu Crypto Country.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bernu (Švýcarsko). Autor: Zdeněk Eliáš, ekonomický specialista.

• Teritorium: Evropa | Švýcarsko | Zahraničí

Doporučujeme