Boj nejen s plasty: australský recyklační plán

Zpráva australského Ministerstva životního prostředí a energetiky z ledna 2020 poukazuje na nutnost zásadního rozšíření australských recyklačních kapacit. Zpráva identifikuje možné příležitosti pro české firmy, které mohou nabídnout zkušenosti a technologická řešení recyklace nejen plastů, ale i skla, papíru či gumy.

Austrálie každoročně vyvážela do Číny a dalších zemí přes 600 000 tun odpadu. Od počátku roku 2018, kdy Čína a ostatní destinace zavedly omezení na dovoz odpadů, představuje vybudování domácího odpadního a recyklačního průmyslu pro Austrálii velkou výzvu. Analýza uvádí, že v letech 2017–2018 bylo zrecyklováno pouhých 9,4 % všech plastů, nyní je recyklováno přibližně kolem 12 %.

Zpráva přímo odkazuje na výsledky jednání ministrů životního prostředí států a teritorií Australského svazu z roku 2019. Na zasedání ministři odsouhlasili zákaz vývozu recyklovatelného odpadu s implementací probíhající ve fázích – sklo do července 2020, plasty do července 2021, pneumatiky do prosince 2021 a zbylý odpad, včetně papíru a kartónů, do června 2022. Předpokladem pro úspěšnou implementaci je navýšení kapacit domácího odpadního a recyklačního průmyslu  –  pokud je cílem je v roce 2025 dosáhnout stanoveného cíle 70% recyklace plastů, pak zpráva předpokládá navýšení kapacit o 400 %.

Zpráva za klíčové pro další rozvoj označuje mj. následující konkrétní oblasti:

 • Plasty:
  • rozšíření kapacit chemické recyklace PET
  • rozvoj kapacit chemické recyklace PE
  • rozšíření kapacit mechanické (strojové) recyklace se zaměřením na post-spotřebitelské PE a PP materiály
  • rozvoj recyklačních strategií pro jednotlivé druhy plastu
  • zahrnutí elastických plastových obalů do svozu odpadu z domácností
 • Papír a karton:
  • oddělený sběr skla při do svozu odpadu z domácností – docílení vyšší kvality papírového odpadu
  • třídění různých druhů papíru
  • testování a certifikace papíru na export
 • Guma:
  • agregát z pneumatik (tyre derived aggregate)
  • pyrolýza
  • materiál na opravy silnic (spray seals)
  • lepidla/pojivé směsi (adhesives)
  • výbušniny
  • dětská hřiště
  • asfalt
 • Sklo:
  • rozšíření systému vratných lahví
  • oddělený sběr skla při do svozu odpadu z domácností

Vlastní zprávu naleznete na webových stránkách MZV ČR.

Jednou z vhodných možností prezentace českých firem na australském trhu může být účast na každoročním veletrhu Australian Waste and Recycling EXPO v srpnu 2020 v Sydney. Další možné veletrhy je možné nalézt v přehledu veletrhů pro rok 2020 na webových stránkách  Generálního konzulátu v Sydney.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie). Autor: Tomáš Kára, zástupce generální konzulky.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme